Opublikowano

Osiem nowych kierunków dla chętnych na studia na Politechnice Śląskiej

Osiem nowych kierunków technicznych i biznesowych m.in. budownictwo podziemne czy gospodarka surowcami mineralnymi – oferuje Politechnika Śląska w Gliwicach od następnego roku akademickiego. Łącznie kandydaci mają do wyboru prawie 60 kierunków na 15 wydziałach.

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną w regionie i jedną z największych publicznych szkół wyższych w woj. śląskim. Obecnie kształci się tam ponad 20 tys. studentów.

Jak podał PAP rzecznik uczelni Paweł Doś, w tym roku kandydaci mają do wyboru prawie 60 kierunków studiów (w tym osiem nowości) na 15 wydziałach w trzech miastach: Gliwicach, Katowicach i Zabrzu.

Tegoroczne nowości obejmują zarówno kierunki techniczne, jak i biznesowe. Są to: analityka biznesowa, automatyka i informatyka przemysłowa, budownictwo podziemne, gospodarka surowcami mineralnymi, inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa, inżynieria produkcji, monitoring i zarządzanie środowiskiem oraz zarządzanie projektami.

Nowości są odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku. Przykładowo, studenci gospodarki surowcami mineralnymi mają być w przyszłości specjalistami z zakresu kształtowania i realizacji polityki surowcowej kraju; ci z inżynierii produkcji poznają m.in. sposoby organizacji produkcji z naciskiem na metody Lean Manufacturing (jedna z koncepcji zarządzania); z budownictwa podziemnego otrzymają wiedzą z pogranicza budownictwa, górnictwa i geologii inżynierskiej, by m.in. projektować budowle podziemne; a monitoring i zarządzanie środowiskiem jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę z zakresu monitoringu i zarządzania środowiskiem w trzech jego podstawowych obszarach: powietrze, woda i gleba.

Ponadto Politechnika Śląska – obok studiów o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym – oferuje studia dualne na kierunku mechanika i budowa maszyn. Studenci od pierwszego roku równolegle zdobywają tam wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe w ramach płatnych staży w firmach z branży automotive. Czas spędzony przez studentów na uczelni oraz na stażach – w perspektywie całego roku – dzieli się mniej więcej po połowie.

Kandydaci mogą też wybrać studia w języku angielskim na 11 kierunkach.

Termin pierwszego naboru rejestracji na studia mija 9 lipca.

Politechnika Śląska działa od 1945 r. W 15 jednostkach – 13 wydziałach, kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym – prowadzonych jest obecnie prawie 60 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Uczelnia działa głównie w Gliwicach, choć kilka wydziałów zlokalizowanych jest także w Katowicach i Zabrzu. Do tej pory politechnika wypromowała ponad 180 tys. inżynierów.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)