Opublikowano

Opracowania i opis ankiet na potrzeby pracy magisterskiej

Opracowania i opis ankiet na potrzeby pracy magisterskiej

Większość studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich kończy się obroną pracy dyplomowej. O ile większość studentów nie ma problemu z opracowaniem części teoretycznej, która powstaje na bazie ogólnodostępnej literatury, o tyle część praktyczna zwykle sprawia im trudność. Głównym powodem takiej sytuacji jest nieumiejętność analizy wyników badań ankiety uprzednio przeprowadzonej przez studenta.

Statystyka – praca magisterska — z jakimi problemami zmagają się studenci, opracowując ankiety?

Kluczowym problemem studentów piszącym pracę dyplomową jest statystyka – praca magisterska nie może się bez niej obyć. Tymczasem zajęcia, na których student ma poznać choć podstawy statystyki, często traktowane są po macoszemu lub nie odbywają się. Nic więc dziwnego, że osoba, która już nawet stworzyła część teoretyczną swojej pracy dyplomowej i przeprowadziła badania, zaczyna czuć się niepewnie, gdy zbliża się czas na opracowanie ankiety. Samodzielna analiza wyników badań ankiety staje się jeszcze trudniejsza, gdy zostały one przeprowadzone na dużej próbie. Rzetelne opracowanie ankiety i jej opisanie, które wielu studentom, jeszcze przed rozpoczęciem pisania pracy, wydawać się może najłatwiejszą częścią, okazuje się wyzwaniem. Do głowy nie przychodzą żadne interesujące wnioski, ciężko odnaleźć korelacje między danymi.

Analiza wyników badań ankiety — dlaczego warto poprosić o pomoc profesjonalistów?

Na szczęście, istnieją profesjonalne firmy, mające wieloletnie doświadczenie w analizowaniu materiałów statystycznych dostarczanych przez studentów (psychologii, socjologii, medycyny, biologii i innych kierunków), dla których analiza wyników badań ankiety oraz opracowanie ankiety i jej opisanie nie stanowi problemu. Codziennością pracowników takich firm, jak Promediana (której pełną ofertę znajduje się na statystyka-ankieta.pl) jest statystyka – praca magisterska, którą należy przygotować od strony empirycznej nie jest więc dla nich trudnością. Opracowanie ankiety do pracy dyplomowej przez kogoś z zewnątrz sprawia, że ewentualne błędy zostają w szybki sposób wychwycone i skorygowane, a opis i opracowanie ankiety są wykonane w sposób profesjonalny, prezentujący wyniki przejrzyście, dokładnie i atrakcyjnie pod kątem wizualnym. Na początku wykonywana jest analiza grupy badawczej, do której przygotowywane zostają wykresy, histogramy lub tabele. Następnie ankieta analizowana jest pod względem statystycznym, wykonywane są testy weryfikujące założone hipotezy oraz wyszukiwane są związki i korelacje między danymi. Dodatkowo opisywane zostają wnioski z badania. Raport statystyczny, który student może dołączyć do części praktycznej pracy dyplomowej, zawiera opis wyników badania, ich opracowanie graficzne oraz niezbędne obliczenia statystyczne. Oprócz tego, firmy takie, jak Promediana, oferują merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie realizacji analizy wyników badania ankiety, jak również do czasu, gdy praca dyplomowa zostanie obroniona.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)