Opublikowano

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. W konkursie mogą  wziąć udział  prace  absolwentów  wyższych uczelni 
w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu  danego roku akademickiego.

Celem konkursu jest:
a) dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych,
b) propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w  drodze   ich prezentacji i dyskusji naukowych  w uczelniach oraz na  krajowych i regionalnych konferencjach, sympozjach naukowych, dotyczących  tematycznie zarządzania oraz inżynierii produkcji, a także w czasopiśmie Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
c) pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń 
w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach zarządzania oraz inżynierii produkcji,
d) promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.

Prace dyplomowe na konkurs składają ich promotorzy lub autorzy w jednym z Oddziałów Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Jedna praca może być zgłoszona do konkursu tylko w jednym Oddziale PTZP.

Zarząd PTZP ustala  na jeden rok pulę nagród za najlepszą pracę dyplomową w kwocie 500 zł dla każdego z Oddziałów PTZP, który przeprowadzi postępowanie konkursowe. Komisja Konkursowa może przyznać maksymalnie trzy wyróżnienia za prace dyplomowe nadesłane na  Konkurs. Wyróżnienia  te nie są  honorowane pieniężnie. Nagrodzona i wyróżnione prace dyplomowe lub ich streszczenia mogą być publikowane na stronie internetowej oddziału PTZP, jeśli autorzy wyrażą na to zgodę. Jeśli praca obejmuje działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, która jest przedmiotem pracy dyplomowej, wymagana jest również zgoda tego przedsiębiorstwa.

Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs powinno nastąpić najpóźniej do 15 października za okres danego roku akademickiego.

Zgłoszenie pracy  na konkurs obejmuje:
a) pracę dyplomową w formie: papierowej i elektronicznej,
b) syntetyczne dane o autorze (wzorzec informacji o autorze pracy stanowi Załączniku  nr 1),
c) pismo promotora  rekomendujące daną pracę dyplomową,
d) zaświadczenie uczelni, że zgłoszona na konkurs praca dyplomowa została obroniona w danym roku akademickim.

Zobacz
Strona konkursu

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)