Opublikowano

Obozy naukowe i staże – dla najzdolniejszej młodzieży

Tylko do 31 maja można składać wnioski o stypendia Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Wybrani nastolatkowie pojadą na obozy naukowe, odbędą staże i zajęcia na wyższych uczelniach i instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Dla młodych muzyków i plastyków to szansa koncertowania, wystawiania prac plastycznych i udziału w warsztatach prowadzonych przez artystów.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci już po raz 37. prowadzi rekrutację stypendystów – młodych naukowców i twórców z całej Polski. Termin nadsyłania nowych wniosków jest wcześniejszy niż w latach ubiegłych.

Zgłaszać mogą się uczennice i uczniowie o zainteresowaniach naukowych, literackich i technicznych, a także – plastycznych i muzycznych. Wybrane osoby otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach i w kursach mistrzowskich. Zyskają dostęp do laboratoriów, bibliotek i archiwów, a w pracy badawczej zmierzą się z prawdziwymi problemami naukowymi. Będą też mogły kupić własny niezbędny do rozwijania zainteresowań sprzęt np. laboratoryjny.

Kandydaci o zainteresowaniach naukowych i literackich muszą w ramach zgłoszenia napisać szczegółowe listy nt. swoich zainteresowań i sposobów, w jakie je rozwijają. Można również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Muzycy powinni przedstawić opinię nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie. Opinia powinna zawierać wyniki udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Plastycy musza przesłać około 5 rysunków, 15 szkiców “szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat. Konieczne jest potwierdzenie przez szkołę lub opiekuna, że prace zostały wykonane samodzielnie.

Wnioski z całą dokumentacją są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy. Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września, zaś wyniki będą ogłoszone w październiku.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci istnieje od 1981 roku. W tym roku szkolnym ma pod opieką 533 uczennic i uczniów z całej Polski, w tym: 349 nastolatków o zainteresowaniach naukowych i literackich, 154 młodych muzyków i 30 zdolnych plastyków. Każdego roku około 40 proc. osób zakwalifikowanych do programu pochodzi z małych miejscowości, choć zdecydowaną większość zgłoszeń nadsyłają kandydaci z większych miast.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)