Opublikowano

Obliczenie zwrotu kosztów kredytu za pomocą kalkulatora kredytu

Każdemu kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt, przysługuje możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania i jednocześnie zwrot pożyczonego kapitału powiększonego o odsetki oraz pozostałe opłaty, które zawarte są w umowie. Warto pamiętać o tym, że można obliczyć na kalkulatorze kredytowym wysokość swojego zobowiązania.

Rzecznik Finansowy oraz Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów są zgodni, że wcześniejsza spłata kredytu powinna prowadzić do zwrotu części pobranych opłat oraz prowizji. Stanowisko to oparte jest o przepis 49 ustawy o kredycie gotówkowym. Dotyczy każdego kredytu konsumenckiego, który jest udzielany konsumentowi, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jego kwota nie przekracza 225. 550 złotych jest udzielany z opłatą.

Zakres całkowitego kosztu kredytu

Zgodnie z nim na całkowity koszt kredytu składają się: odsetki, opłaty, prowizje, podatki, marże oraz wszelkie dodatkowe usługi, których poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu. Wyjątkiem są koszty opłat notarialnych, które są poniesione przez Klienta.

Kalkulator kredytowy, a zwrot prowizji

Banki są zobowiązane do zwrotu prowizji proporcjonalnie do okresu oraz ilości rat. Jeśli kredyt został zaciągnięty na 60 miesięcy, natomiast bank poprał prowizję w wysokości 2 000 złotych, to spłata po 30 miesiącach całości, to zwrot prowizji powinien wynosić 1 000 złotych. Warto pamiętać też o tym, że zwrot opłata za ubezpieczenie powinien wynosić tyle samo. Do obliczenia zwrotów z kredytu można wykorzystać kalkulator spłaty kredytu.

To proste oraz intuicyjne narzędzie, które pozwala w szybki sposób na obliczenie wysokości zwrotów. Wystarczy tylko uzupełnić niezbędne dane: datę, dzień spłaty ostatniej raty, faktyczną datę spłaty kredytu, wysokość opłat i prowizji a przelicznik kredytowy sam wyświetli wyniki. Symulator kredytowy znajduje się na stronie rządowej. Możliwe jest skorzystanie z niego dla kredytu konsumenckiego o wartości nie wyższej niż 225.550 złotych. Oparty jest o metodę liniową, dzięki temu dokładnie wylicza wartość należnego zwrotu.

Jakie pozostałe funkcje ma kalkulator kredytowy?

Symulator kredytu pozwala na przygotowanie harmonogramu spłaty rat kredytu, obliczenie wysokości rat przy uwzględnieniu ich rodzaju: rosnącego albo malejącego. Okazuje się być również przydatnym narzędziem do planowania budżetu domowego. To darmowe narzędzie, które pozwala na szybkie oraz wygodne porównanie ofert wielu banków, symulację zdolności kredytowej. Dostępny jest przez Internet, dlatego można z niego korzystać w dowolnym czasie.

Kiedy warto spłacić kredyt gotówkowy szybciej

Wcześniejszą spłatę kredytu warto wziąć pod uwagę, kiedy w budżecie domowym jest nadwyżka finansowa. Skorzystanie z tego rozwiązania okazuje się być koniecznym, kiedy konsument chce zaciągnąć kolejne zobowiązania finansowe. Dlatego,  że spłata wcześniejszych zobowiązań wpływa pozytywnie na zdolność kredytową. Kredyt konsumencki można wcześniej spłacić na kilka sposobów: jednorazowo, nadpłacić kredyt albo spłacić go całkowicie.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)