Opublikowano

Nowy polsko-francuski program stypendialny w Kairze

Stały program stypendialny dla badaczy starożytnej i średniowiecznej historii Afryki Północno-Wschodniej rozpoczęły Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (CAŚ UW) i Francuski Instytut Archeologii Orientalnej (IFAO) w rocznicę 80-lecia polskich badań archeologicznych nad Nilem oraz 200-lecia istnienia Uniwersytetu Warszawskiego.

Program stypendialny stworzono w 80-rocznicę rozpoczęcia naukowej współpracy w Egipcie między Polską a Francją. W latach 1937-1939 odbyły się w Edfu w Górnym Egipcie polsko-francuskie wykopaliska kierowane przez prof. Kazimierza Michałowskiego, uważanego za założyciela polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Badaniami objęto grecko-rzymskie miasto oraz nekropolę faraońską z okresu Starego i Średniego Państwa. Badania te uznawane są za pierwsze w pełni naukowe przedsięwzięcie archeologiczne kierowane przez Polaka na terenie Egiptu. W ich wyniku trafiło do warszawskiego Muzeum Narodowego ponad 90 skrzyń z zabytkami. Nadal stanowią trzon kolekcji egipskiej w jego zbiorach.

Nowo ogłoszony program stypendialny kierowany jest do doktorów. Jego laureat spędzi 15 miesięcy w Kairze od 1 października 2017 r. do końca 2018 r. Oprócz realizowana własnego programu badawczego związanego z badaniem starożytnej lub średniowiecznej historii Afryki Północno-Wschodniej stypendysta będzie zobowiązany do zorganizowania międzynarodowego sympozjum naukowego w Kairze i odpowiedzialny za wydanie tomu z artykułami będącymi wynikiem tej konferencji. W ramach stypendium jego laureat będzie również brał udział w innych działaniach obu instytucji – CAŚ UW i IFAO. Stypendium wyniesie 30 tys. euro za cały okres pobytu w Kairze.

“Będzie to stały program stypendialny, który uruchamiamy z okazji 80-lecia polskiej obecności naukowej nad Nilem i 200-lecia istnienia UW dzięki silnemu wsparciu rektora naszej uczelni. Jesteśmy jedyną polską placówką badawczą w regionie i to zobowiązuje. Budujemy pozycję Polski jako jednego z liderów badań w Afryce Północno-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie” – wyjaśnił PAP dyrektor Stacji Badawczej CAŚ UW dr Artur Obłuski. Obłuski dodał, że szczególnie ważne jest dla niego budowanie wspólnych europejskich przedsięwzięć. “Dzięki temu możemy lepiej zarządzać skromnymi środkami finansowymi, jakie posiadamy i jednocześnie stwarzamy szanse rozwoju dla młodych polskich naukowców” – dodał.

Podania w pierwszej edycji można składać do 1 kwietnia. Szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie internetowej CAŚ UW.

CAŚ UW zapewnia również stypendia naukowe dla studentów i doktorantów, które są realizowane w Egipcie i finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do głównych zadań Stacji Badawczej CAŚ UW należy reprezentowanie, przede wszystkim, polskich archeologów i konserwatorów w Egipcie oraz zapewnienie sprawnego przebiegu polskich misji wykopaliskowych, działających w tym kraju. Instytucja zapewnia obsługę logistyczną: samochody dla polskich ekspedycji i członków misji czy powierzchnię magazynową. Jej pracownicy koordynują i reprezentują polskich badaczy z kilku uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk w kontaktach z władzami egipskimi. Kairska stacja CAŚ UW koordynuje obecnie 20 projektów terenowych na terenie Sudanu i Egiptu. Tylko w zeszłym roku gościła ponad 350 osób. Wśród nich byli nie tylko archeolodzy i egiptolodzy, ale również epigraficy, geolodzy, geofizycy, biolodzy i arabiści.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)