Opublikowano

Nowatorskie studia dualne na kierunku biznes turystyczny

Nowatorskie studia dualne na kierunku biznes turystyczny

Zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów, nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami i wynagrodzenie nawet 14 tys. zł za staż oferują nowatorskie studia dualne na kierunku biznes turystyczny, które uruchamia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Studia dualne, czyli prowadzone razem z przedsiębiorcami, zostaną uruchomione od nowego roku akademickiego.

Jak wyjaśnił dziekan Wydziału Medycznego uczelni Krzysztof Szpara, cechą studiów dualnych jest przeniesienie części zajęć, głównie praktycznych, poza mury uczelni – do firm, na konkretne stanowiska pracy.

„Co ciekawe, ocena z takich zajęć nie jest wystawiana na podstawie kolokwium zaliczeniowego przez nauczyciela akademickiego, ale przez przełożonego w firmie na podstawie prawidłowości i solidności wykonywania zadań, czyli osiąganych efektów, na zajmowanym stanowisku pracy” – zauważył.

Zajęcia na studiach dualnych realizowane w firmach odbywać się będą jako staż i będą trwać od 2 do 6 semestru. Łącznie do zrealizowania jest 1440 godzin, co stanowi prawie 47 proc. wszystkich zajęć dydaktycznych. Oprócz tego studenci będą mieć jeszcze 480 godzin praktyk.

Dzięki takiej formie kształcenia studenci zyskają bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami i możliwość realizacji części zajęć w firmach na konkretnych stanowiskach pracy, a to z kolei umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

„Jeżeli dodamy do tego jeszcze 50 procentową zniżkę czesnego na cały okres studiów oraz wynagrodzenie za wszystkie zajęcia stażowe w kwocie 14 tys. zł na rękę dla każdego studenta to śmiem twierdzić, że jest to jedna z najlepszych ofert na rynku” – ocenił Szpara.

Dodał, że uczelnia dobierała partnerów na kierunku biznes turystyczny, uwzględniając takie obszary, jak: nowoczesne technologie, sprzedaż oferty turystycznej, zarządzanie obiektami noclegowymi oraz gastronomią, obsługa ruchu turystycznego, projektowanie i zarządzanie własnym biznesem oraz współpraca z samorządem lokalnym i pozyskiwanie środków na własną działalność.

„Aby spełnić te oczekiwania, staraliśmy się podpisać umowy z najlepszymi firmami o zasięgu globalnym, jak również z firmami i instytucjami dobrze znającymi realia lokalnego rynku” – zaznaczył dziekan.

Wśród firm, z którymi uczelnia już współpracuje, znalazły się m.in.: Amadeus Polska, Travelport, Pro Carpathia, eTravel, Lukas Travel, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych “Karpaty”, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego.

Dziekan przypomniał, że w przypadku kierunku biznes turystyczny program studiów od początku był projektowany z myślą o bardzo bliskiej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami z rynku turystycznego i został skonsultowany z praktykami i ukierunkowany pod sektor branży turystycznej.

„Dzięki temu, zarówno oferta tradycyjnej formuły studiowania na biznesie turystycznym, jak i formuła dualna zapewniają maksymalną możliwość wykorzystania kontaktów z naszymi partnerami” – zauważył Szpara.

Według niego absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w takich sektorach jak: hotelarski, gastronomiczny, biura podróży, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem lub zarządzaniem produktami turystycznymi, a także kreowaniem polityki turystycznej i zarządzaniem turystyką w regionach.

„Mogą być w swej dziedzinie liderami na rynku pracy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz kontaktom z pracodawcami wierzę, że już w trakcie studiów będą mogli śmiało wybierać dogodną dla siebie ofertę pracy. Oprócz tego liczymy, że nasza oferta da niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wesprzeć absolwentów w ich marzeniach założenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki” – wskazywał Szpara.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała w 1996 r. Na 17 kierunkach studiów, około 80 specjalnościach, w tym siedmiu anglojęzycznych, kształci się łącznie sześć tys. studentów, w tym prawie 2 tys. z zagranicy. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/ zan/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)