Opublikowano

NAWA ogłosiła wyniki naboru do programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendia START przyznane; niemal 3,5 mln zł dla młodych badaczy

Ponad 130 osób z państw rozwijających się otrzyma w tym roku stypendium im. Ignacego Łukasiewicza na studia II stopnia w Polsce. W tej edycji konkursu odnotowano rekordową liczbę złożonych wniosków – poinformowała we wtorek Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i NAWA realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się (z wyłączeniem krajów Europy i Azji Centralnej) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw.

Jak poinformowała NAWA w przesłanym PAP komunikacie, w tegorocznym naborze do programu stypendialnego odnotowano rekordową liczbę złożonych wniosków – aplikacje złożyło 2344 osób, co stanowi blisko 5 razy więcej wniosków w porównaniu do ubiegłego roku. Stypendyści podejmą naukę w trybie stacjonarnym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych w uczelniach nadzorowanych przez resort nauki. Pośród najczęściej wybieranych kierunków są kierunki rolnicze, biologiczne i informatyczne, również budownictwo i inżynieria elektroniczna.

Najwięcej wniosków złożono z Nigerii (579), Pakistanu (530) oraz Etiopii (144). Z wszystkich wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, do finansowania zakwalifikowało się 136 kandydatów.

Stypendyści przejdą obowiązkowy kurs przygotowawczy, poprzedzający studia w Polsce. Celem kursu jest nauka języka polskiego, przybliżenie kultury polskiej oraz wprowadzenie do przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski.

Laureaci programu będą otrzymywali stypendium, które wynosi 1700 zł miesięcznie w trakcie trwania kursu oraz 1500 zł miesięcznie dla studentów studiów II stopnia. Dwukrotnie kwota stypendium będzie wyższa o 500 zł – na I roku, aby wesprzeć stypendystów na etapie “zagospodarowania” się w Polsce oraz pod koniec trwania stypendium, w czasie przygotowywania pracy dyplomowej.

Stypendium skierowane jest do cudzoziemców – obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla Programu tj.: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam; również do pozostałych krajów objętych oficjalną pomocą rozwojową, z wyłączeniem krajów rozwijających się Europy i Azji Centralnej.

PAP – Nauka w Polsce

szz/ ekr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)