Opublikowano

Najlepsze prace dyplomowe nagrodzone przez PGNiG

Wykaz konkursów

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdominowali pierwszą edycję konkursu prac dyplomowych, zorganizowanego przez PGNiG. Nagrodzone prace poświęcone były m.in. szczelinowaniu hydraulicznemu, zasobności złóż gazu ziemnego i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w wydobyciu surowców.

Konkurs „Niewyczerpane złoża informacji – najlepsze prace dyplomowe z PGNiG” to jeden z wielu modułów programu edukacyjnego GeoTalent. Jego adresatami są przede wszystkim studenci i absolwenci kierunków związanych z branżą poszukiwawczo-wydobywczą, którzy mieli okazję połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką doświadczonych ekspertów oraz z zasobami materiałów z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Najwięcej zgłoszeń do konkursu wpłynęło z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z 22 prac, które zakwalifikowały się do finału, aż 19 pochodziło z tej uczelni. Prawie połowa ze wszystkich prac konkursowych powstała w oparciu o materiały źródłowe udostępnione studentom przez PGNiG. Komisja konkursowa wybrała 10 najlepszych prac do zaprezentowania w postaci referatów podczas konferencji GeoTalent, a także 10 kolejnych do zaprezentowania w formie posterów.

W sesji referatów podium zdominowała Akademia Górniczo-Hutnicza. Laureatami konkursu zostali: Magdalena Biernat, Anna Tworóg i Michał Korzec. Z kolei w sesji posterowej zwyciężyli Joanna Szymańska z Politechniki Warszawskiej, Weronika Miklaszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Edyta Mikołajczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wyróżnienia otrzymali Ewa Pstrucha z AGH oraz Agata Śmietana z tej samej uczelni, która dodatkowo zdobyła nagrodę publiczności za poster naukowy. Nagrodę publiczności za referat otrzymał Radosław Budzowski, także z AGH.

W pierwszym etapie konkursu zadanie studentów polegało na przesłaniu do PGNiG konspektów swoich prac dyplomowych. Kolejnym krokiem była ocena i wybór najlepszych abstraktów przez Komisję Konkursową złożoną z ekspertów z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz kadry naukowej.

“Wyłoniliśmy 20 najlepszych prac, choć przyznam, że stanowiło to dla nas duże wyzwanie. Każdy z otrzymanych abstraktów został przygotowany na bardzo wysokim poziomie. Warto dodać, że dzięki otrzymanym materiałom poznaliśmy, jakimi zagadnieniami z branży obecnie interesują się studenci” – przyznała kierownik programu GeoTalent Anna Gołębiowska z Departamentu Strategii PGNiG.

GeoTalent to program realizowany od 2013 roku, obejmujący swoim zasięgiem uczelnie: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)