Opublikowano

Najlepsi studenci zagraniczni w Polsce nagrodzeni w konkursie INTERSTUDENT 2019

Studenci proponują swoje rozwiązania do Ustawy 2.0

Reprezentanci Ghany, Indonezji i Ukrainy zostali tegorocznymi laureatami konkursu INTERSTUDENT – na najlepszego studenta z zagranicy w Polsce.

Konkurs INTERSTUDENT jest organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w partnerstwie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlamentem Studentów RP i Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Co roku kapituła konkursu wybiera najlepszych, najbardziej zaangażowanych zagranicznych studentów z grona ponad 80 tysięcy uczących się w Polsce, a reprezentujących 175 krajów.

Tegorocznymi laureatami zostali: Charles Woode z Ghany, Okta Chandra Aulia z Indonezji, Svitlana Sovinska z Ukrainy, Lisa Aditya z Indonezji i Danylo Funtovoi z Ukrainy.

Warunkiem udziału jest aktywność kandydata w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce i udział w ciekawych projektach badawczych. Kandydatów zgłaszali ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Zwycięzca w kategorii studia licencjackie, Charles Woode z Ghany, przyjechał do Polski w 2016 r. i podjął studia na kierunku pielęgniarstwo w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Osiągnął najwyższy wynik rekrutacyjny na studia. Aktywnie uczestniczy w życiu uczelni. Jest członkiem dwóch studenckich kół naukowych: Pielęgniarstwa Pediatrycznego oraz Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Każdego roku aktywnie uczestniczy w organizacji orientation week dla nowoprzybyłych studentów z zagranicy. Ponadto bierze udział w promocji zdrowia w lokalnej szkole podstawowej.

Przemysław Domagała z Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno- Psychiatrycznego, opiekun III roku pielęgniarstwa English Division, który rekomendował Charlesa do nagrody, napisał, że kandydata cechuje wysoki poziom empatii oraz umiejętność komunikacji z pacjentami. Co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia Charles uczestniczy w śpiewaniu kolęd z pacjentami szpitala klinicznego GUMedu.

Zwyciężczyni w kategorii studia magisterskie, Okta Chandra Aulia z Indonezji podjęła studia magisterskie na Wydziale Leśnym SGGW w 2018 r. Studia są prowadzone w języku polskim, którego nauczyła się od podstaw w zaledwie 1,5 roku od przyjazdu do naszego kraju. Od początku nauki jest aktywna na arenie międzynarodowej. Czynnie wspiera Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW, w którym odbywa teraz trzymiesięczny staż, jest ambasadorką uczelni.

Okta jest pomysłodawczynią akcji 1 Day 1 Złoty. Ta akcja, rozpoczęta w 2017 r., ma na celu zbiórkę pieniędzy na osoby potrzebujące w Polsce i w świecie. W ramach tej inicjatywy udało się między innymi przekazać fundusze na darmowe posiłki w meczetach w całej Polsce, jak również pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi oraz powodzi w Indonezji, ale też na budowę szkół w odosobnionych rejonach tego kraju.

Svitlana Sovinska z Ukrainy, laureatka w kategorii studia doktoranckie, jest studentką IV roku technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. W Polsce przebywa od 2013 r. Absolwentka Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza na Ukrainie, gdzie w 2013 r. obroniła pracę magisterską. Rok później uzyskała również dyplom ukończenia studiów na Politechnice Krakowskiej na podstawie pracy magisterskiej Synteza i badanie właściwości nanocząstek na bazie Anse. Pracę tę zrealizowała w ramach projektu finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach VI edycji programu Homing Plus. W 2014 r. rozpoczęła studia doktoranckie. Badania do pracy doktorskiej realizuje w ramach projektu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Svitlana Sovinska została wyróżniona w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student – Wynalazca za dwa projekty opracowane wspólnie z dr inż. Katarzyną Matras-Apostołek z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Rozwiązania te nadają się do wykorzystania w optoelektronice i fotowoltaice oraz w nanobiomedycynie.

Kapituła przyznała też Nagrody Specjalne. Laureatką jednej z nich została Lisa Aditya z Indonezji, studentka Politechniki Gdańskiej. Przyjazd do Polski w 2017 r. umożliwiło jej specjalne stypendium indonezyjskiego rządu oraz udział w programie stypendialnym im. Ignacego Łukasiewicza. Pierwszy rok pobytu w naszym kraju spędziła na Politechnice Wrocławskiej, ucząc się języka polskiego. Obecnie jest studentką trzeciego semestru studiów magisterskich na kierunku Environmental Engineering prowadzonym przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, ze średnią ocen 4,667. Tytuł inżyniera budownictwa uzyskała na Universitas Syiah Kuala w Banda Ach w Indonezji. Przez cztery lata otrzymywała tam stypendium dla najlepszych studentów, sama będąc najlepszą studentką w historii tej uczelni.

Wybór kierunku studiów zarówno w Indonezji, jak i w Polsce podyktowany był sytuacją w rodzinnym kraju inż. Adityi. Pochodzi ona z Ach, prowincji leżącej w północnej części Sumatry, gdzie przez prawie 30 lat trwało powstanie, mające na celu oderwanie tego regionu od reszty kraju. Później zaś region dotknęła fala tsunami, która zabrała studentce najbliższą rodzinę. Na skutek tych katastrof mieszkańcy jej rodzinnego miasta do dziś piją wodę, która nie jest w żaden sposób oczyszczana. Lisa zdecydowała się studiować inżynierię środowiska, aby w przyszłości pomóc swoim krajanom.

Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące wykorzystania sprowadzanych z Indonezji mikroalg tropikalnych do oczyszczania ścieków. Jest to temat jej pracy magisterskiej.

Jest też wolontariuszką organizacji humanitarnej ACT. Zajmuje się m.in. organizowaniem wsparcia dla mieszkańców Syrii, Palestyny i Somalii oraz członków grupy etnicznej Rohingja z Birmy.

Drugą Nagrodę Specjalną otrzymał Danylo Funtovoi z Ukrainy, student II roku architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Do Polski przyjechał w 2017 r. W tym czasie dał się poznać jako niezwykle ambitny, staranny, rzetelny, pracowity i obowiązkowy student. Poza naukę na trudnym kierunku aktywnie bierze udział w działaniach społecznych – jest aktywnym członkiem Rady Studentów Obcokrajowców PL, która organizuje studenckie życie, wydarzenia integracyjne. Poza tym jest wolontariuszem programu W Drodze, który skierowany jest do uchodźców.

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT 2019 zostali nagrodzeni 17 stycznia podczas gali w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)