Opublikowano

Najbardziej perspektywiczne kierunki studiów. Co i jak wybrać?

Najbardziej perspektywiczne kierunki studiów. Co i jak wybrać?

Wybór odpowiednich studiów jest niezwykle ważny i szkoda tracić czas na kierunki, które nie niosą ze sobą żadnych ciekawych, a tym bardziej intratnych perspektyw zawodowych. Co zatem wybrać? Dzisiaj liczy się przede wszystkim wykształcenie kierunkowe o wąskim zakresie specjalizacji, z takich dziedzin jak nowoczesne technologie czy budownictwo.

Na rynku pracy rośnie bowiem zapotrzebowanie na pracowników o specjalistycznym wykształceniu. Czyli takim, które przygotowuje absolwentów do wykonywania pracy w konkretnym obszarze. Jaki tryb studiów wybrać i na jakie dokładnie kierunki warto postawić?

Jak wybierać studia, co brać pod uwagę?

To, czy wybrane wykształcenie wyższe jest faktycznie perspektywiczne i pozwoli zarabiać przyzwoite pieniądze, zależy przede wszystkim od zapotrzebowania na dany zawód na rynku pracy. Pod uwagę można brać zarówno rynki rodzime, jak i zagraniczne.

Współczesny system edukacji wyższej w Polsce oparty jest na procesie bolońskim, co nie tylko umożliwia wymianę międzynarodową studentów i wykładowców pomiędzy uczelniami, ale przede wszystkim pozwala na uznanie kwalifikacji i wykształcenia zdobytego w Polsce również poza granicami kraju.

Pod względem zawodowym, ważny jest również stopień wykształcenia. W procesie bolońskim mamy do czynienia z trzema głównymi stopniami zawodowymi, jednak najczęściej w grę wchodzą studia licencjackie i studia magisterskie. Na studia doktorskie decydują się raczej tylko te osoby, które zamierzają kontynuować karierę naukową.

Najbardziej perspektywiczne kierunki studiów. Co i jak wybrać?

Studia magisterskie czy licencjat?

Studia możemy realizować na dwa sposoby – wybierając studia magisterskie (II stopnia – trwają zazwyczaj 5 lat) lub licencjackie studia I stopnia (trwają 3 lub 3,5 roku – na kierunkach technicznych). Studia magisterskie cieszą się jednak wśród krajowych pracodawców o wiele większym prestiżem niż studia licencjackie, co wpływa również na możliwość awansu, a tym samym wysokość zarobków.

Natomiast studia licencjackie są dobre dla osób, które jeszcze nie do końca wiedzą, w czym chcą się specjalizować lub chcą ukończyć naukę wcześniej. Po ukończeniu studiów I stopnia można zdecydować się na studia magisterskie z jakiejś innej specjalizacji, związanej z ogólnym kierunkiem studiów. Co najważniejsze, w wielu przypadkach naukę można kontynuować również na innych uczelniach UE, które podpisały deklarację bolońską.

Przyszłościowe i ciekawe kierunki studiów

Przechodzimy już do meritum, czyli najbardziej perspektywicznych kierunków studiów, które pozwolą nam znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Należą do nich:

  • Budownictwo – obecnie istnieje stale rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów budownictwa, zarówno ogólnego, jak i budowy i eksploatacji dróg.
  • Transport – rozwój branży logistycznej nie zwalnia, nadal istnieje spore zapotrzebowanie na pracowników tej branży, szczególnie do obsługi systemów logistycznych i transportowych.
  • Informatyka – sektor IT nadal ma jeszcze wiele wolnych miejsc pracy, zwłaszcza w błyskawicznie rozwijającej się gałęzi technologii internetowych.
  • Finanse i rachunkowość – może być to zaskakujące, ale na rynku mamy aktualnie duży deficyt księgowych i pracowników do spraw rachunkowości, dlatego na wykształcenie z tej dziedziny również można spokojnie postawić.
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – specjalności, które szczególnie warto brać pod uwagę to Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Kryminologia i kryminalistyka oraz Wywiad i kontrwywiad. W Polsce istnieje aktualnie bardzo dużo wakatów w Policji i w pokrewnych służbach państwowych.

Gdzie na studia? To też ma znaczenie!

Ważny jest nie tylko kierunek studiów, ale także miejsce oraz uczelnia, którą wybierzemy. Nikogo chyba nie zdziwi, że im bardziej ceniona szkoła, tym lepsze kwalifikacje możemy zyskać. To również dyplom o większym prestiżu, na który pracodawca spojrzy bardziej przychylnym okiem. Studia w Warszawie lub innym większym mieście to również możliwość nawiązania ciekawych i przydatnych kontaktów zawodowych.

Warto zatem wybierać większe uczelnie w większych miastach. A jeśli nie chcemy mieszkać w nich na co dzień lub nas na to nie stać, można zdecydować się na studia zaoczne, gdzie zajęcia organizowane są w formie weekendowych zjazdów.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)