Opublikowano

Nagrody Siemensa dla naukowców i studentów przyznane

Nagrody Siemensa dla naukowców i studentów przyznane

Praca nt. robota balansującego na sferycznym kole, badania nad przywracaniem funkcji ręki oraz nad intermetalicznymi systemami powłokowymi – doceniono w konkursach o Nagrodę Siemensa.

Laureaci wyłonieni zostali w pierwszej połowie maja w konkursie o Nagrodę Siemensa oraz w Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Nagroda Siemensa jest przyznawana jest od 1995 r. polskich naukowcom i zespołom badawczym na mocy porozumienia podpisanego z Politechniką Warszawską. Ma służyć promocji wybitnych, dających się zastosować w praktyce osiągnięć w technice i badaniach naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce, w szczególności elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

W tym roku nagrodę promocyjną otrzymał dr inż. Krzysztof Wildner z Politechniki Warszawskiej za pracę doktorską dotyczącą przywracania funkcji ruchowych ręki utraconych w wyniku urazów splotu ramiennego. Nagrodę ex aequo przyznano też dr. hab. Cezaremu Senderowskiemu z Wojskowej Akademii Technicznej. Jego praca poświęcona była żelazowo-aluminiowym intermetalicznym systemom powłokowym uzyskiwanym z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego.

Nagroda badawcza została z kolei przyznana zespołowi badawczemu z Politechniki Śląskiej. Badacze pracowali nad wysokosprawnymi “zero-emisyjnymi” blokami węglowymi zintegrowanymi z systemem wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin. W skład zespołu weszli: prof. Tadeusz Chmielniak, prof. Andrzej Rusin i prof. Henryk Łukowicz.

W konkursie nagroda specjalna została za to przyznana prof. Andrzejowi Ziębikowi z Politechniki Śląskiej za badania dotyczące wytwarzania elektryczności, m.in dotyczące wyboru technologii konwersji energii chemicznej paliw w elektryczność.

Rozstrzygnięty został też konkurs o Nagrodę dla Absolwenta. Przyznawana jest ona od 2011 r. absolwentom studiów z obszaru automatyki. Spośród zgłoszonych prac magisterskich i inżynierskich jury przyznaje 3 nagrody. Dodatkowo, oprócz studentów nagradzane są również uczelnie, z których wywodzą się laureaci.

Nagrodę pierwszego stopnia otrzymał Daniel Wyrwał za swoją pracę inżynierską. Dotyczyła ona konstrukcji i sterowanie holonomicznego robota balansującego na sferycznym kole.

Nagrodę drugiego stopnia przyznano mgr. inż. Aleksandrowi Sawickiemu za pracę magisterską pt.: “Opracowanie układu do analizy stabilności pacjenta przy użyciu czujników inercyjnych”. Trzecia nagroda z kolei trafiła do mgr. inż. Rafała Pietrusa za pracę magisterską dotyczącą Sterowania w lewitacji magnetycznej i powietrznej.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 27 czerwca 2016 r. na Politechnice Warszawskiej podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)