Opublikowano

Nagrody ministra nauki i edukacji dla 66 naukowców

Praca licencjacka - schemat postępowania

Wybitni uczeni zostali uhonorowani za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wdrożeniowe, organizacyjne oraz za całokształt dorobku. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył nagrody podczas Gali Nauki Polskiej.

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, do resortu wpłynęły 122 wnioski o przyznanie nagród. Spośród nich 105 zostało skierowanych do oceny przez zespół doradczy złożony z 13 reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister przyznał 66 nagród zarówno na wniosek, jak i z inicjatywy własnej.

Kategoria „Całokształt dorobku”

Laureatami 14 nagród indywidualnych za całokształt dorobku zostali:

– prof. dr hab. inż. Elżbieta Zofia Frąckowiak z Politechniki Poznańskiej,

– prof. dr hab. inż. Ludwik Jacek Synoradzki z Politechniki Warszawskiej,

– prof. dr hab. inż. Marian Mikołajczyk z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN,

– prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– prof. dr hab. Renata Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego,

– prof. dr hab. Małgorzata Witko z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie,

– prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej,

– prof. dr hab. inż. Andrzej Józef Nowak z Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

– prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska z Politechniki Gdańskiej,

– prof. dr hab. inż. Tadeusz Gudra z Politechniki Wrocławskiej,

– prof. dr hab. Jarosław Witkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

– prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu,

– dr hab. Henryk Kiereś z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

– mgr Katarzyna Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagrody za działalność naukową

W tej kategorii nagrody otrzymało 45 osób, w tym 5 zespołów badawczych. Przyznano je m.in. za prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w wyniku których zostały opracowane lub ulepszone nowe produkty, procesy lub usługi oraz za autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych. Wyróżnieni to:

– prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Czakon z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,

– prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński z Politechniki Łódzkiej,

– dr Łukasz Rąbalski z Uniwersytetu Gdańskiego,

– prof. dr. hab. inż. Wojciech Sumelka z Politechniki Poznańskiej,

– prof. dr hab. Marcin Wójcik z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– prof. dr hab. Ryszard Jan Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

– prof. dr hab. Matthias Bochtler z zespołem z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,

– dr hab. inż. Robert Smoleński z Uniwersytetu Zielonogórskiego,

– prof. dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska i dr hab. inż. Magdalena Zielińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

– prof. dr hab. inż. Katarzyna Wanda Chojnacka z Politechniki Wrocławskiej,

– dr hab. Jakub Lipski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

– dr hab. Michał Bogdziewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– dr hab. Róża Kucharczyk z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN,

– dr hab. inż. Dariusz Garbiec z Sieci Badawczej Łukasiewicz

– Poznańskiego Instytutu Technologicznego,

– prof. dr hab. Dariusz Chruściński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

– prof. dr hab. inż. Mirosław Wojciech Karbowniczek z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

– dr hab. inż. Artur Piotr Durajski z Politechniki Częstochowskiej,

– dr hab. Piotr Nowak z Instytutu Matematycznego PAN,

– dr inż. Paweł Ziemba z Uniwersytetu Szczecińskiego,

– prof. dr hab. Maciej Mitręga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

– ks. dr hab. Waldemar Cisło i prof. dr hab. n. med. Filip M. Szymański z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

– dr hab. Jacek Potocki z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

– prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

– prof. dr hab. Krzysztof Meissner z Uniwersytetu Warszawskiego,

– ks. dr Jerzy Bielecki z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej,

– prof. dr hab. Jakub Lewicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

– ks. dr hab. Roman Bogacz i ks. dr Roman Mazur z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz mgr Filip Kuczma z zespołem z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Nagrody za dydaktykę

Laureaci 6 nagród indywidualnych zostali wyróżnieni m.in. za: aktywność w zakresie kształcenia studentów, doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia służących rozwojowi gospodarczemu albo społecznemu regionu lub kraju oraz autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich. Nagrody otrzymali:

– dr Brygida Mielewska z Politechniki Gdańskiej,

– dr Edyta Maria Juskowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– prof. dr hab. Joanna Małgorzata Wojdon z Uniwersytetu Wrocławskiego,

– dr hab. Monika Renata Łopuszańska-Dawid z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

– prof. dr hab. Maciej Perkowski z Uniwersytetu w Białymstoku,

– dr n. med. Wioletta Boznańska z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, którą w tej kategorii nagrodził Minister Edukacji i Nauki z inicjatywy własnej.

Nagrody za wdrożenia

W tej kategorii przyznano 11 nagród indywidualnych i zespołowych, które otrzymały 43 osoby. Nagrodzeni wykazali się osiągnięciami w zakresie praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej. Przyczynili się do komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami. Mają na swoim koncie wdrożenia oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

Wyróżnieni zostali:

– prof. dr hab. n. med. Natalia Maria Marek-Trzonkowska i dr n. med. Karolina Elżbieta Piekarska z Uniwersytetu Gdańskiego,

– dr hab. n. med. Monika Piwowar z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– dr Dominik Strapagiel z Uniwersytetu Łódzkiego,

– dr hab. Anna Sikora i dr inż. Anna Detman z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN,

– dr hab. Karol Olejniczak z zespołem z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,

– prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Zych z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwiakowski z zespołem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

– prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki z zespołem z Politechniki Gdańskiej,

– dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski i prof. dr. hab. inż. Edward Szczechowiak z Politechniki Poznańskiej,

– dr hab. inż. Bartłomiej Wacław Salski z zespołem z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Marek Iwański z zespołem z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Nagrody za działalność organizacyjną

Za rozszerzanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rynku krajowym i międzynarodowym na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia oraz wspierania rozwoju gospodarczego przyznano 6 nagród.

Ich laureatami są:

– prof. dr hab. Marek Józef Potrzebowski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,

– dr Dominika Alicja Kaczorowska-Spychalska z Uniwersytetu Łódzkiego,

– prof. dr hab. Zdzisław Gajewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

– prof. dr hab. Jan Sobczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego;

– dr Andrzej Dybczyński z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ PORT – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, oraz dr Anna Budzanowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Minister wręczył statuetki w pierwszym dniu Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Więcej na ten temat na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/gala-nauki-polskiej

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)