Opublikowano

Nagroda im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii 2015

Nagroda im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii 2015

Termin:
31 grudnia 2015 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
z zakresu socjologii;

Organizator:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Nagroda im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii

Nagroda im. Floriana Znanieckiego przyznawana jest co rok za najlepsze prace magisterskie z dziedziny socjologii. Nadawana jest przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia. Laureat nagrody otrzymuje dyplom i premię pieniężną. Jej wysokość w każdym roku określa Zarząd Główny PTS.

Nagrodę przyznaje się za najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii. Prace do nagrody mogą zgłaszać władze wydziałów, instytutów i sekcji, w których powstają prace z zakresu socjologii. Każda instytucja może zgłosić dwie prace.

Prace zgłoszone do nagrody ocenia jury powołane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS. Zgromadzenie wybiera trzech członków jury oraz trzech zastępców.

Nagroda jest wręczana na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS.

Źródło/więcej: Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)