Opublikowano

Nagroda im. Artura Rojszczaka czeka na zgłoszenia uczonych

Nagroda im. Artura Rojszczaka czeka na zgłoszenia uczonych

Tylko do końca stycznia można zgłaszać kandydatów do konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. O nagrodę mogą ubiegać się doktorzy, wyróżniający się nie tylko wybitnymi osiągnięciami naukowymi, ale też przekraczający ramy wąskich specjalizacji naukowych.

Nagroda jest inicjatywą stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i została ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dr. Artura Rojszczaka, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów klubu.

Od 2005 roku nagroda – w wysokości 5 tys. zł – jest przyznawana doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat i poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Kandydatów mogą zgłaszać członkowie klubu, dlatego osoby, które chcą zgłosić własnych kandydatów powinny wcześniej skontaktować się z przedstawicielami klubu. Można zrobić to za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/przebieg-konkursu. Termin składania wniosków przez członków klubu upływa 31 stycznia 2018 roku.

Po zebraniu wszystkich kandydatur, członkowie klubu zapoznają się ze zgłoszonymi wnioskami i każdy z oceniających ustali własny ranking kandydatów. Po zsumowaniu ocen troje najwyżej ocenionych kandydatów zostanie zaproszonych do osobistego zaprezentowania się na zebraniu członków klubu.

W kolejnym etapie finaliści wygłoszą 20-minutowe referaty, w których zaprezentują zarówno zainteresowania naukowe, jak i działania o charakterze społecznym. Członkowie klubu wybiorą laureata w tajnym głosowaniu.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znaleźli się m.in.: dr Albertyna Paciorek, dr Agata Kołodziejczyk, dr Przemysław Swatek, dr Krzysztof Mazur, dr Tomasz Samojlik, dr Błażej Błażejowski, dr Elżbieta Masiak, dr Ewa Kocój.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)