Opublikowano

Na UW po wakacjach mieszany system kształcenia

Na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze zimowym wykłady będą się odbywać w formie online, a zajęcia praktyczne – stacjonarnie, ale w małych grupach – zapowiedziała uczelnia. Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 ruszą 15 października.

Wprowadzenie mieszanego systemu kształcenia w nadchodzącym semestrze związane jest z obowiązującym reżimem sanitarnym, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć – poinformowano w komunikacie na stronie UW.

“Zajęcia z dużą liczbą uczestników, np. wykłady na 300-400 osób, będą prowadzone w formie online, natomiast zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane stacjonarnie w małych grupach” – powiedział w czwartek w Polskim Radiu RDC rektor uczelni prof. Marcin Pałys.

Decyzja o hybrydowym kształceniu związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć praktycznych i warsztatowych. Drugi powód to chęć ułatwienia początkowego funkcjonowania na uniwersytecie nowym studentom.

“Uniwersytet działa zupełnie inaczej niż szkoła i nie da się tego dobrze na początku opanować zdalnie. Dlatego niezbędne jest to, żeby osoby, które chcą studiować, mogły mieć okazję zobaczenia na miejscu, jak funkcjonuje uniwersytet, zrozumienia nowych zasad, ale też nauki pewnej samodzielności i odpowiedzialności za własne wybory czy kontaktu z wykładowcami. Tych elementów nie da się przenieść do sieci. One są ważnym elementem edukacji na poziomie wyższym” – powiedział Marcin Pałys. Wspomniał także o innych elementach, które trudno zorganizować online: samorządności studenckiej, wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

“Nie chcielibyśmy być uniwersytetem, który będzie przestawiał się wyłącznie na zdalne nauczanie. To nie jest internetowa szkoła organizująca różnego rodzaju kursy. To uniwersytet. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą. Na uczelni można się nauczyć nie tylko rzeczy przydatnych zawodowo, ale też pewnego sposobu myślenia, podchodzenia do rozwiązywania problemów, sposobu wspólnego decydowania o przyszłości, bycia społecznością. To jest nieprzekładalne na internet” – mówił w RDC rektor UW.

Prof. Pałys odniósł się również do kwestii noszenia maseczek na UW, mówiąc, że uniwersytet dostosuje się w tym zakresie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozsądku i pragmatyzmu związanego z funkcjonowaniem na uczelni. “Dzisiaj większość osób na UW stara się przestrzegać reżimu sanitarnego. Przekonanie o sensowności korzystania z maseczek jest dosyć duże. Wynika to nie tylko z odgórnych zarządzeń, ale przede wszystkim z własnej inicjatywy osób dbających o zdrowie swoje i innych” – mówi rektor UW.

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, a także możliwymi utrudnieniami dotyczącymi finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia, na UW zdecydowano o przesunięciu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 na 15 października. Okres między 1 a 15 października 2020 roku miałby być przeznaczony na dokończenie procesu rekrutacji na studia oraz innych spraw związanych z dydaktyką, których rozstrzygnięcie było utrudnione ze względu na pandemię, m.in. finalizacji prac dyplomowych. Oficjalna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku. (PAP)

lt/ zan/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)