Opublikowano

Na Politechnice Białostockiej będzie działać jedno z centrów programu Erasmus Plus

Praca licencjacka - schemat postępowania

Tworzeniu innowacyjnych przedsięwzięć, pomocy i szkoleniu w przygotowaniach o staranie się o pieniądze na takie cele będzie służyć centrum innowacji Erasmus Plus na Politechnice Białostockiej.

Władze uczelni i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności podpisały porozumienia w tej sprawie.

Dyrektor programu Erasmus Plus dr hab. Paweł Poszytek powiedział w piątek dziennikarzom na konferencji w Białymstoku “Study in Poland”, że łącznie z centrum w Białymstoku jest sześć takich centrów w Polsce. Dodał, że mają być one miejscami, gdzie będą się kontaktować ze sobą różne środowiska (uczelnie, samorządy, biznes, organizacje) zainteresowane współpracą, aby wypracować innowacyjne pomysły, projekty, które będą mogły być sfinansowane z programu Erasmus plus.

Poszytek dodał, że centra są tworzone tam, gdzie jest szansa na taką współpracę i nie są to zwykłe punkty informacyjne programu, bo takie są we wszystkich regionach.

“A my jesteśmy po to, żeby pomóc dostarczyć platformę, wyinkubować (pomysły) i potem pomóc zdobyć te fundusze” – powiedział o centrach Poszytek.

Zaznaczył, że takie wsparcie jest potrzebne, bo budżet programu będzie większy niż dotychczas i trzeba się do wykorzystania tych pieniędzy przygotować.

“Chcielibyśmy, żeby te pieniądze zostały w Polsce. Nie chcemy ich zwracać do Brukseli” – dodał Poszytek.

Zaznaczył przy tym, że Erasmus Plus to nie tylko wymiany studenckie, z którymi jest powszechnie kojarzony.

“To jest bardzo ważna część, wydajemy na to sporo pieniędzy. Już 300 tys. studentów wyjechało z Polski z programu Erasmus Plus, ale program to są również projekty, przede wszystkim projekty, współpraca instytucjonalna” – powiedział Poszytek.

Rektor Politechniki Białostockiej prof. PB Marta Kosior-Kazberuk poinformowała, że w centrum Erasmusa będą organizowane warsztaty, spotkania, seminaria dla wszystkich zainteresowanych przygotowywaniem projektów, szukaniem dofinansowania nie tylko na wyjazdy zagraniczne edukacyjne, ale też przygotowaniem programów studiów, naukowych międzynarodowych szkół letnich we współpracy z firmami i rozwój e-learningu.

Politechnika podała w komunikacie, że centra Erasmus Plus są też w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku i w Poznaniu.

Nauka w Polsce, Izabela Próchnicka

kow/ joz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)