Opublikowano

“Mobliność Plus” po raz piąty dla młodych naukowców

"Mobliność Plus" po raz piąty dla młodych naukowców

Stypendium w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie na pobyt w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym mogą otrzymać naukowcy, którzy wezmą udział w piątej edycji programu “Mobilność Plus”, ogłoszonego przez resort nauki. Wnioski można składać do 15 marca.

Program Mobilność Plus – organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ma pomóc młodym naukowcom do 35. roku życia w rozwoju kariery naukowej. Jego laureaci uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

„Mobilność Plus” obejmuje naukowców z nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.

Laureaci mają szanse na stypendium w wysokości 10 tys. zł na miesiąc. W ramach programu finansowany jest również: pobyt za granicą małżonka i lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 15 marca 2017 roku. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)