Opublikowano

MNiSW: przy polskich uczelniach działa 340 akademickich biur karier

MNiSW: przy polskich uczelniach działa 340 akademickich biur karier

Przy ponad 400 polskich szkołach wyższych działa 340 uczelnianych biur karier. Ponad połowa spośród tych biur zatrudnia najwyżej jednego pracownika etatowego – wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionej sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego wynika, że polskie prawodawstwo wiąże akademickie biura karier z systemem instytucji rynku pracy. Zadania takich biur zdefiniowane są bowiem w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Akademickie biura karier działają jednak w praktyce, jako jednostki wyodrębnione w strukturze uczelni. Wspierać mają studentów i absolwentów w rozpoczynaniu kariery zawodowej. Według danych resortu nauki z czerwca br. wynika, że na 428 polskich uczelniach funkcjonuje ok. 340 uczelnianych biur karier, w tym: 125 na uczelniach publicznych (licząc razem z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II), 3 na uczelniach kościelnych i 212 na uczelniach niepublicznych. Dodatkowo biura karier działają na niektórych wydziałach uczelni.

Zgodnie z wynikami projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, z usług biur karier korzysta 6,4 proc. studentów uczelni publicznych i 11,2 proc. studentów uczelni niepublicznych.

MNiSW przypomniało wyniki raportu Rzecznika Praw Absolwenta (http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_04/a6209ec0d9ee2ebb9d13f934c76125ec.pdf) dotyczące działania biur karier w 2013 r. Wynikło z niego, że główne zadania podejmowane przez ABK to: informowanie o ofertach pracy oraz staży i praktyk (98,5 proc.), poradnictwo zawodowe (87 proc.), organizacja szkoleń dla studentów dot. poruszania się po rynku pracy (79 proc.) i organizacja szkoleń z umiejętności/kompetencji miękkich (73 proc.).

Resort nauki informuje, że średnio w 2013 r. z usług w zakresie poradnictwa zawodowego jednego biura karier skorzystało 205 studentów i absolwentów, a ze szkoleń – 306 osób. Średnio biuro karier udostępnia rocznie ponad 600 ofert pracy/praktyk/staży.

Z raportu Rzecznika Praw Absolwenta, na który powołuje się MNiSW wynika, że największe problemy biur karier dotyczą zasobów kadrowych. W ok. 55 proc. biur karier zatrudniony jest najwyżej jeden pracownik etatowych. Jednak co ósme biuro karier zatrudnia pięciu pracowników i więcej. Poza tym w ponad trzech czwartych biur karier ich pracownicy są delegowani do zadań niezwiązanych z działaniem ABK. Pracownicy ponad połowy biur karier nie biorą udziału w szkoleniach dotyczących doskonalenia zawodowego.

Resort nauki przypomina, że na działanie ABK wydano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prawie 45 mln zł. W najnowszej perspektywie finansowej MNiSW zabezpieczyło już środki unijne na programy ABK. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pod koniec br. planuje się realizację konkursu “Akademickie Biura Karier”. Planowana alokacja środków to 35 mln zł.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)