Opublikowano

MNiSW: od 28 grudnia studenci nie będą mogli korzystać m.in. z basenów

Od 28 grudnia do 17 stycznia studenci w ramach zajęć na uczelni nie będą mogli korzystać z basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness – poinformował we wtorek resort nauki.

We wtorek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej informacje na temat funkcjonowania uczelni po 28 grudnia 2020 r. w związku z decyzjami rządu w kwestii walki z koronawirusem.

Przypomniano, że utrzymane zostają dotychczasowe przepisy odnoszące się do działalności uczelni. Wprowadzono jednak pewne modyfikacje.

“Istotną zmianą wprowadzoną w rozporządzeniu jest przepis mówiący o ograniczeniach w korzystaniu z basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia roku 2021 studenci w ramach zajęć na uczelni nie będą mieli możliwości korzystania z tych obiektów” – podkreślono.

Przypomniano, że przepisy dopuszczają możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni lub w jej filii zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Najczęściej są to zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne. Uczelnie mogą prowadzić także zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów. Dotyczy to zarówno studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich.

“W kontekście rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii należy podkreślić, że zajęcia prowadzone w uczelni nie są zgromadzeniami, imprezami, zebraniami czy spotkaniami w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, w związku z czym nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników” – podkreślono.

Decyzje w zakresie organizacji kształcenia, w tym określenie liczebności grup na poszczególnych zajęciach, leżą w gestii uczelni – zaznaczono. Muszą jednak uwzględniać bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i rekomendacjami służb sanitarno-epidemiologicznych oraz resortu nauki.

W komunikacie napisano, że od 30 listopada biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory przy zachowaniu zasady jednej osoby na 15 mkw. (nie wliczając bibliotekarzy).

Resort odniósł się również do kwestii ważności legitymacji studenckich i służbowych nauczycieli akademickich. Poinformował, że nadal obowiązuje rozporządzenie w sprawie ograniczenia działalności uczelni, w związku z czym w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania. Podobnie jest w przypadku ważności legitymacji doktoranta.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)