Opublikowano

Minister Czarnek: ustanawiamy nowe dziedziny i dyscypliny, w tym biblistykę i naukę o rodzinie

Historycy z IPN i PAN nagrodzili najlepsze doktoraty i magisteria z historii najnowszej

Podpisałem rozporządzenie, w którym ustanawiamy nowe dziedziny i dyscypliny, w tym biblistykę i nauki o rodzinie – powiedział w niedzielę szef MEiN Przemysław Czarnek podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2022/2023 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Podczas tej samej uroczystości wiceminister zdrowia Piotr Bromber przekazał KUL symboliczny czek z 40 mln zł w obligacjach na utworzenie studiów na kierunku lekarskim.

Uroczystą inaugurację roku akademickiego w niedzielę na KUL rozpoczęła msza święta z udziałem m.in. prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz metropolity lubelskiego i wielkiego kanclerza KUL abp. Stanisława Budzika, pod przewodnictwem łacińskiego patriarchy Jerozolimy abp Pierbattisty Pizzaballi. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się do auli Kard. Stefana Wyszyńskiego w gmachu głównym KUL.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił w swoim przemówieniu, nawiązując do słów św. Jana Pawła II, że uniwersytet ma służyć człowiekowi i prowadzić do pełnego rozwoju jego osobowości. Przypomniał, że tym, co wyróżnia uniwersytet katolicki od innych uczelni, jest duchowy aspekt kształcenia, którego owocem jest dojrzała postawa ludzka i chrześcijańska.

Mówiąc o podejmowanych przez uniwersytet inicjatywach wskazał unikalne studia stacjonarne dla osób pozbawionych wolności. “Dyplomy ukończenia studiów otrzymało już 29 więźniów, a w kolejnym roku akademickim w budynku Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie, które uroczyście otworzymy 24 października, studiować będzie prawie 50 więźniów” – podał.

Zwrócił uwagę na wysokie wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych, które plasują lubelski uniwersytet w czołówce polskich uczelni wyższych. “Jesteśmy bardzo bliscy spełnienia kryteriów uczelni badawczej” – podkreślił dodając, że wśród naukowców, studentów i absolwentów KUL-u jest “10 wyniesionych do chwały ołtarzy, trwa 9 procesów beatyfikacyjnych, a w odniesieniu do 23 osób panuje opinia świętości”.

Zapowiedział, że od października przyszłego roku na Wydziale Medycznym KUL rozpocznie się kształcenie lekarzy. Jak podał, uniwersytet podejmuje również nowe inicjatywy społeczno-naukowe, w tym Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Heschela, którego inaugurację zaplanowano 17 października. Uniwersytet – dodał ks. prof. Kalinowski – jest także otwarty na potrzeby edukacyjne Polonii, z myślą o której powstało Studium KUL.

Doradca prezydenta RP Dariusz Waldemar Dudek odczytał list, w którym prezydent Andrzej Duda przypomniał, że KUL jest najstarszą uczelnią w Lublinie, jedną z najstarszych w kraju i może “pochlubić się ponad 100-letnią tradycją jako rówieśniczka odrodzonej w 1918 r. Rzeczypospolitej”. “Urzeczywistniając dewizę Deo et Patriae KUL wsławił się w naszej historii rozwijaniem intelektualnego dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, budowaniem wzorca badań naukowych w harmonii z wartościami duchowymi oraz formowaniem pokoleń inteligencji katolickiej ofiarnie służącej ojczyźnie” – wskazał.

Przypomniał, że w latach reżimu komunistycznego na KUL ukształtował się jeden z najważniejszych ośrodków wolnej myśli. “Także na intelektualnej mapie niepodległej Polski KUL zajmuje istotną pozycję wnosząc wkład do naszego życia społecznego, duchowego, naukowego i kulturalnego” – podał. Prezydent przypomniał o doniosłej roli nauki we współczesnym świecie, jej wpływie na procesy gospodarcze, społeczne, zaspakajanie potrzeb ludzkich i zwalczanie masowych zagrożeń.

Podczas inauguracji rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski, postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Minister Czarnek powiedział, że w nowy rok akademicki wchodzimy “pełni nadziei ale ze świadomością tego, że będzie trudny, a wojna na Ukrainie i jej konsekwencje rodzą szereg problemów, którym wspólnie stawiamy czoła”.

Szef MEiN pogratulował wszystkim pracownikom naukowym uczelni wybitnych osiągnięć, które przełożyły się na znakomite oceny ewaluacji. “Oceny, które zaproponowane były przez Komisję Ewaluacji Nauki i które zostały podtrzymane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki to dowód, że ta uczelnia wzrasta intelektualnie i moralnie” – powiedział dodając, że widać to po ocenach ewaluacji B+, A i A+. “Na KUL-u mamy dziedziny i dyscypliny naukowe, które są wiodące również w Polsce” – podał.

Poinformował, że w tym tygodniu, po wielu miesiącach konsultacji i rozmów, podpisał rozporządzenie, w którym ustanowił nowe dziedziny i dyscypliny, w tym dyscyplinę nauk biblijnych oraz dziedzinę i dyscyplinę nauk o rodzinie. “Obie są Polsce szczególnie potrzebne” – podkreślił.

Według Czarnka, mamy w Polsce znakomitych fachowców, ekspertów, naukowców, którzy zajmują się biblistyką i ustanowienie dyscypliny nauk biblijnych w ramach dziedziny teologii, jest po to, żeby wzmocnić biblistykę polską i żeby w Polsce mógł powstać ośrodek na miarę ośrodków w Jerozolimie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. “Mamy taki potencjał. I ten potencjał jest tu na KUL-u” – zaznaczył.

Mówiąc o roli nauki o rodzinie powiedział, że obserwowany jest atak na rodzinę i kryzys rodziny. “Od kilku lat, w Polsce również, a w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu lat obserwujemy potężny atak na rodzinę. No i niestety obserwujemy również kryzys rodziny, który z tego ataku na rodzinę wynika. Dlatego tak ważne jest ustanowienie dziedziny i dyscypliny nauk o rodzinie, żeby o rodzinie rozmawiać w sposób naukowy, prawdziwy, bo nauka to poszukiwania prawdy” – stwierdził.

“Trzeba na nowo znaleźć prawdę o rodzinie i tę prawdę społeczeństwu pokazać, bo bez tego wszystkie nasze starania, cały ten rozwój KUL na nic się zda. Bez rodziny nie będzie nas za 50 lat” – podkreślił. Zwrócił uwagę na rolę KUL, gdzie powstał Instytut Nauk o Rodzinie. “Jest wielki potencjał w KUL, aby ta dziedzina i dyscyplina nauk o rodzinie rzeczywiście się rozwijała” – podał.

Następnie wyjaśnił, że jeszcze poprzednie władze KUL rozpoczęły starania o dodatkowe finansowanie w związku z rocznicą 100-lecia utworzenia uczelni, a kilka lat temu dodatkowe finansowanie ogłosił prezydent Andrzej Duda. Czarnek zapowiedział gruntowną modernizację historycznego budynku KUL ze środków MEiN.

Przypomniał, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Komisji Akredytacyjnej podpisał zgodę na otworzenie kierunku lekarskiego na KUL, a listopadzie ub. r. podjęto decyzję o uruchomieniu dla KUL, UKSW, UW środków finansowych na budowę centrów symulacji medycznej. “Mamy ogromne środki centra symulacji medycznej, również dla uczelni niemedycznych, w wysokości ok. 800 mln zł. One są w Krajowym Planie Odbudowy. I one będą uruchomione wówczas, kiedy Komisja Europejska łaskawie przestanie łamać prawo i przekaże nam te nasze środki” – powiedział dodając, że dopóki nie ma środków z KPO to inwestycje będą realizowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber powiedział, że ministerstwo wspiera przedsięwzięcia, których autorzy są zdeterminowani i zaangażowani. “Takim projektem jest rozwój nauk medycznych na KUL” – przyznał, a następnie przekazał rektorowi KUL symboliczny czek z 40 mln zł w obligacjach na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego. Premier napisał, że w roku akademickim 2022/2023 działalność rozpoczyna nowa inicjatywa – Akademia Kopernikańska, która będzie realizowała program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, przyznawanie nagród, stypendiów, grantów kopernikańskich, a także wspieranie nowej uczelni publicznej – Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. “Również w tym roku MEiN uruchamia ułatwiający integrację polskiej humanistyki z humanistyką światową Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – napisał. Premier dodał, że działalność rozpocznie także program Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, który wspomoże studentów w realizacji innowacyjnych projektów i usprawni transfer rozwiązań technicznych ich autorstwa do sfery gospodarczej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Na ponad 50 kierunkach kształci około 9 tys. studentów, z czego 3,1 tys. na pierwszym roku.

Nauka w Polsce, Piotr Nowak

pin/ aszw/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)