Opublikowano

Między muzyką, obrazem i techniką a innowacyjnym rynkiem

Między muzyką, obrazem i techniką a innowacyjnym rynkiem

Artyści i inżynierowie, prawnicy i przedsiębiorcy, specjaliści od multimediów, eksperci z Doliny Krzemowiej i z Norwegii – międzynarodowy zespół tworzy unikatowy program studiów magisterskich, powstających pod kierunkiem Instytutu Radioelektroniki PW. Wykłady, warsztaty i ćwiczenia będą prowadzone w języku angielskim i połączą technologię, sztukę i zarządzanie (w szczególności własnością intelektualną).

Absolwenci studiów II stopnia w języku angielskim – „multiMEDIA – technologie, projektowanie artystyczne, zarządzanie” – mają znaleźć pracę jako szefowie kreatywnych zespołów lub przy projektach wymagających łączenia wielu dyscyplin i znalezienia wspólnego języka z ludźmi o bardzo różnych specjalizacjach, zdolnościach i talentach twórczych.

Program studiów powstaje pod kierunkiem Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Obok lidera, w prace nad projektem zaangażowały się: Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Stowarzyszenie Intellectual Property Management Polska (IPM) oraz Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU) z Trondheim.

Droga od pomysłu, poprzez projekt, do sukcesu rynkowego, wymaga wzajemnego zrozumienia, rozmowy i współpracy w długim łańcuchu specjalistów – twórców, inżynierów opracowujących urządzenia i systemy, prawników i ekspertów zarządzania własnością intelektualną, marketingowców, przedsiębiorców, a w końcu odbiorców, konsumentów. “Połączenie wysiłków tak licznej grupy jest dużym wyzwaniem, bo – choć mówią oni tym samym językiem – to często nie rozumieją się nawzajem” – mówi Bogusław Węgliński z IPM.

Jego zdaniem, osoby będące niekwestionowanymi ekspertami w swoich branżach czy dziedzinach sztuki i nauki, w kontakcie z rynkiem napotykają na bariery komunikacyjne. Okazuje się, że wiele terminów ma inne definicje w sztuce, inne w obszarach inżynierskich, jeszcze inne w gospodarce. Przykład? W Kalifornii innowacja oznacza wdrożenie wynalazku. U nas innowacja to jest małe usprawnienie – jeszcze nie wynalazek. Jednym z najważniejszych narzędzi, jakich ma dostarczyć przyszłym absolwentom program nowych studiów, jest wspólny wokabularz, słownik uzgadniający uniwersalne definicje pojęć stosowanych w interdyscyplinarnych projektach medialnych i multimedialnych.

Nie będą to zatem studia dla wybitnych artystów, inżynierów czy grafików. To rodzaj MBA w multimediach. Jak na każdych studiach drugiego stopnia, tak i tutaj wymagany będzie co najmniej tytuł licencjata. Dwa lata nauki pozwoli na uzyskanie stopnia magistra i zdobycie kompetencji niezbędnych przywódcom zespołów twórczych, integratorom, osobom gwarantującym spójną pracę i odpowiadającym za rynkowy sukces przedsięwzięć z pogranicza muzyki, sztuk pięknych, radiofonii, telewizji, kinematografii, sektora gier, kampanii marketingowych czy wirtualnych mediów, w tym społecznościowych.

„To inżynierowie dostarczają technologii niezbędnych dla funkcjonowania mediów. Elektronicy, informatycy, specjaliści w dziedzinie telekomunikacji tworzą narzędzia dla sztuki wizualnej, obrazu wideo, filmu, muzyki czy produkcji dźwięku ilustrującego obraz czy grafikę. Umożliwiają rejestrację, przechowywanię, obróbkę, transmisję, emisję i odbiór” – wylicza Węgliński.

Zaznacza przy tym, że w multimediach najważniejsza jest treść, zawartość – kontent, a to są własności intelektualne, którymi trzeba odpowiednio zarządzać. Powstałe przy Politechnce Warszawskiej stowarzyszenie Intellectual Property Managemaent Polska ma długoletnie doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu szkoleń przeznaczonych dla brokerów innowacji. W naturalny sposób to ono przejęło kontrolę nad organizacyjną stroną projektu.

Finansowanie pochodzi z funduszy norweskich otrzymanych w ramach konkursu „Rozwój Polskich Uczelni” z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Ważnym partnerem projektu jest norweski Uniwersytet Technologii – uczelnia, która kształci noblistów. Tutejsi eksperci – prof. Andrew Perkis i dr Krzysztof Orleański z NTNU w Trondheim współtworzą blok programowy. Obejmuje on komunikację, marketing, przywództwo i budowanie zespołów twórczych, zarządzanie projektami kreatywnymi, ochronę prawną i komercjalizację własności intelektualnej.

Na pierwszym semestrze nastąpi przydział projektów dyplomowych realizowanych w interdyscyplinarnych grupach. Zajęcia w kolejnych semestrach będą miały głównie formę ćwiczeniową i warsztatową – studia przypadku, przewidziany jest lektorat uzupełniający z fachowej angielszczyzny, także liczne zajęcia w systemie e-learningowym – nauczanie zdalne. Semestr dyplomowy przewiduje samodzielną finalizację projektu przydzielonego na początku studiów. Różnorodne predyspozycje studentów sprawią, że powstaną prace zarówno artystyczne, jak i technologiczne, czy o charakterze ekonomicznym.

Założona ponad 200 lat temu Akademia Muzyczna w Warszawie ma obecnie status Uniwersytetu Muzycznego. Była liderem Międzyuczelnianej Specjalności Multmedialnej – projektu, prowadzonego wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych, który dostosowywał kształcenie do nowoczesnego rynku mediów. Kierowała nim dr hab. Joanna Napieralska i dr Barbara Okoń-Makowska. Obie uczone zasiadają w komitecie organizacyjnym obecnego projektu. ASP reprezentują prof. Stanisław Wieczorek i dr hab. Piotr Welk. Moduły artystyczne nowego programu studiów połączą sztuki wizualne (malarstwo, grafikę, fotografię, film) w formach multimedialnych z muzyką, akustyką i reżyserią dźwięku w multimediach.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)