Opublikowano

MF: zwolnienie z PIT stypendiów w programie “Erasmus+” w latach 2019-23

MF: zwolnienie z PIT stypendiów w programie "Erasmus+" w latach 2019-23

MF proponuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stypendiów uzyskiwanych w ramach programu “Erasmus+” – wynika z projektu rozporządzenia. To przedłużenie obowiązujących przepisów na kolejne lata 2019-23.

W uzasadnieniu do rozporządzenia Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z Ordynacją podatkową “minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie”.

Dodano, że w związku z przewidywaną kontynuacją programu “Erasmus+” resort nauki zwrócił się do ministra finansów o wydanie rozporządzenia, przedłużającego dotychczasowe zaniechanie poboru podatku dotyczące stypendiów programu.

MF przypomina, że do rezygnacji z opodatkowania dochodów, uzyskiwanych w ramach tego programu, zachęcali jego twórcy, w związku z czym takie państwa, jak Cypr, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry, Francja czy Wielka Brytania zrezygnowały z opodatkowania stypendiów programu “Erasmus+”.

Projekt, wzorem obecnie obowiązującego (do końca 2018 roku) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r., zawiera zatem propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu “Erasmus+” przez osoby fizyczne. Dotyczyłoby to zarówno osób wyjeżdżających z Polski, jak i przyjeżdżających do naszego kraju z krajów partnerskich programu (państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i niektórych krajów kandydujących do Unii).

Program “Erasmus+”, jak przypomina w uzasadnieniu MF, oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. W myśl programu, rok 2020 ma być ostatnim, w którym uruchomione zostaną konkursy wniosków, ale realizacja zaakceptowanych projektów może trwać do 2023 r. “Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży” – czytamy. Jest kontynuacją programu “Erasmus”, realizowanego od końca lat 80. (PAP)

pś/ amac/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)