Opublikowano

MEiN ruszył konkurs na prace magisterskie i doktorskie o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Wiceminister MEiN prof. Włodzimierz Bernacki wraz z dyr. Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili w środę drugą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

W czasie konferencji prasowej inaugurującej drugą edycję konkursu wiceminister Bernacki poinformował, że realizowany jest on dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki”.

“MEiN przykłada wielką wagę do tego, żeby w ramach prac naukowych tematyka dotycząca kwestii związanych z myślą społeczną Kościoła oraz szeroko rozumianą myślą narodową odnalazła swoje odzwierciedlenie nie tylko w tytułach prac magisterskich, ale przede wszystkim w doktoratach” – zaznaczył Bernacki.

Wyjaśnił, że uzyskanie aprobaty MEiN wynika z tego, że konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Mogą wziąć w nim udział absolwenci dyscyplin humanistycznych, takich jak: historia, historia sztuki, politologia, nauka o polityce, teologia, filozofia czy socjologia.

“Najciekawsze, najbardziej interesujące prace powstają na styku różnorakich dyscyplin” – ocenił wiceminister Bernacki.

Zwrócił uwagę, że prace magisterskie i rozprawy doktorskie przeszły całą ścieżkę recenzyjną i egzaminacyjną, są potwierdzone autorytetami naukowymi promotorów, recenzentów i członków komisji egzaminacyjnych.

Prof. Jan Żaryn powiedział, że Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego na realizację konkursu dostał od MEiN ok 200 tys. zł.

Konkurs dotyczy prac obronionych od 15 października 2020 r. do 15 listopada 2021 r.

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prof. Żaryn zwrócił uwagę, że to są obszary tematycznie zaniedbane.

“Naukowcy dziejów najnowszych niekoniecznie w okresie PRL-u specjalizowali się w tych obszarach” – powiedział profesor. Wskazał, że Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego został powołany, aby to dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego promować.

Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią także zachętę dla kolejnych roczników studenckich i dla doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych. Laureat pierwszego miejsca w kategorii praca magisterska otrzyma 20 tys. zł, za II miejsce – 15 tys., a za trzecie 10 tys. Zdobywca I miejsca w kategorii praca doktorska otrzyma 30 tys., za II miejsce – 25 tys. zł, za III miejsce – 15 tys. zł. Uczestnicy konkursu mogą wysyłać swoje prace do 8 grudnia br. na adresy e-mailowe Instytutu: konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich i konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych www.mein.gov.pl i www.idmn.pl.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana 17 lutego 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut utworzono m.in. dla studiów nad dziedzictwem myśli narodowej i katolicko-społecznej, w tym chrześcijańsko-demokratycznej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia br.

Prof. Żaryn poinformował, że do wszystkich szkół ponadpodstawowych zostaną przekazane trzy prace historyczne: abp. Józefa Teodorowicza “Rodzina a szkoła”, prof. Ignacego Chrzanowskiego “Polski ideał wychowawczy” i ks. Kazimierza Lutosławskiego “O potrzebie filozofii”.

“Są to pewne propozycje wychowawcze dla nauczycieli, którzy mają w swoim charyzmacie zawodu wychowywanie młodego pokolenia” – wskazał prof. Żaryn. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ joz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)