Opublikowano

“Łazarski” i WIM współpracują na rzecz lepszego kształcenia lekarzy

Na lepsze nauczanie przyszłych lekarzy pozwoli współpraca pomiędzy Uczelnią Łazarskiego a Wojskowym Instytutem Medycznym. Studenci zdobędą praktyczne umiejętności diagnozowania i reagowania w sytuacji zagrożenia życia. Warunki jak najwierniej odpowiadające rzeczywistym okolicznościom pracy lekarzy zapewni im nowoczesna Pracownia Symulacji Medycznej WIM.

Przedstawiciele Uczelni Łazarskiego (UŁa) i Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) 22 czerwca podpisali list intencyjny w sprawie długoterminowej współpracy na rzecz kształcenia studentów kierunku lekarskiego UŁa. Porozumienie dotyczy również rozwoju naukowego studentów i kadry naukowo-dydaktycznej.

Przyszli lekarze już od października rozpoczną kształcenie na Wydziale Medycznym UŁa. Oprócz WIM partnerami wydziału są już m.in. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz kilkanaście mazowieckich szpitali.

„Jestem przekonany, że nowo utworzony Wydział Medyczny również będzie powodem do dumy zarówno dla nas, jak i dla WIM-u. Dlatego niezwykle cieszy mnie współpraca z instytucją o takim znaczeniu oraz dorobku naukowym i dydaktycznym, jaki posiada Wojskowy Instytut Medyczny” – powiedział podczas uroczystości prezydent UŁa Juliusz Madej.

Dyrektor WIM gen. dyw. prof. n. med. Grzegorz Gielerak podkreślił, że podpisanie listu intencyjnego z UŁa to pierwszy przypadek współpracy z sektorem niepublicznym w szkolnictwie wyższym. Partnerstwo pozwoli wykształcić przyszłych lekarzy według najnowocześniejszych standardów, a jednocześnie da Instytutowi możliwość zdobycia doświadczenia i niezbędnego know-how w tym zakresie.

Dyrektor podkreślił, że WIM jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia. Znajduje się tutaj jedyne w kraju centrum urazowe dla placówek wojskowych. Instytut ma doświadczenie w zakresie nauczania ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, takich jak działania wojenne czy atak terrorystyczny. Duży nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz na kształcenie kompetencji komunikacyjnych zespołów opieki zdrowotnej.

Obie instytucje łączy dbałość o wysoką jakość kształcenia oraz przekonanie, że najnowszą wiedzę teoretyczną należy łączyć z praktyką.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)