Opublikowano

Kwestionariusz wywiadu do badania: Migracje wewnętrzne wśród Polaków

Kwestionariusz wywiadu do badania: Migracje wewnętrzne wśród Polaków

Zobacz przykład kwestionariusza wywiadu do badania “Migracje wewnętrzne wśród Polaków”. Kwestionariusz składa się z następujących części: pierwszej strony i części właściwej z pytaniami, metryczki respondenta, warunków realizacji wywiadu, metryczki próby i metryczki ankietera.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić opracowanie kwestionariusza ankiety, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

Jak wygląda proces powstawania kwestionariusza ankiety i jego struktura, możesz sprawdzić za darmo w artykule Ankieta. Poniższy przykład kwestionariusza powstał według wytycznych tam zawartych.

Często, gdy ktoś mówi „ankieta”, ma na myśli kwestionariusz ankiety lub kwestionariusz wywiadu. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do występowania interakcji na linii ankieter-respondent. Może się też różnić instrukcjami zamieszczonymi w kwestionariuszu. Poniższy przykład dotyczy kwestionariusza wywiadu, a więc jest on wypełniany przez ankietera.

Strona nr 1
[nazwa instytucji przeprowadzającej badanie]
[miejscowość i kod pocztowy]
ul. …………………………
tel. ………………………
Nr kwestionariusza

Migracje wewnętrzne wśród Polaków 2017

Kwestionariusz wywiadu socjologicznego

UWAGA!

  1. Jeśli któreś z pytań lub któraś kategoria odpowiedzi nie dotyczy osoby badanej lub nie chce ona udzielić odpowiedzi, nie należy zaznaczać żadnej z możliwych odpowiedzi.
  2. W przypadku pytań, na które należy odpowiedzieć poprzez wstawienie znaku X przy właściwej odpowiedzi, znak X ma być umieszczony w przygotowanej w tym celu kratce.

Dane ogólne


1. Czy czuje się Pan (Pani) przywiązany (przywiązana) do niżej wymienionych miejsc?
W każdym wierszu proszę zaznaczyć poprzez zakreślenie właściwą odpowiedź

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
5. trudno powiedzieć
Proszę zaznaczyć numer
a. miejscowość urodzenia
1
2
3
4
5
b. miejscowość w której spędziłem/am dzieciństwo
1
2
3
4
5
c. miejscowość poprzedniego zamieszkania
1
2
3
4
5
d. ówczesne miejsce pracy (nauki)
1
2
3
4
5
e. miejscowość obecnego zamieszkania
1
2
3
4
5
f. obecne miejsce pracy (nauki)
1
2
3
4
5

2. Jak określiłby (określiłaby) Pan (Pani) swoje relacje z członkami rodziny?
Proszę wstawić znak X przy właściwej odpowiedzi
[ ] bardzo dobre
[ ] dobre
[ ] złe
[ ] bardzo złe
[ ] trudno powiedzieć


To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)