Opublikowano

Książki naukowe i popularnonaukowe – bezcenne źródło wiedzy na każdym etapie nauki

Książki naukowe i popularnonaukowe - bezcenne źródło wiedzy na każdym etapie nauki

Przygotowanie każdej pracy: zaliczeniowej, semestralnej, rocznej, a tym bardziej tej dyplomowej wymaga rzetelnego przestudiowania tematu. Dzisiaj chętnie ulegamy modzie na to, aby całą naszą wiedzę opierać na źródłach internetowych. Czy słusznie?

Internet kontra książki popularnonaukowe

Książki naukowe wielu z nas odstraszają swoim profesjonalnym i często skomplikowanym językiem, wysokim poziomem szczegółowości, omawianiem jednego zagadnienia na kilkudziesięciu lub kilkuset stronach. Często więc rezygnujemy z pomysłu sięgnięcia po nie. Dzisiaj podstawowym źródłem wiedzy jest internet. Co prawda nie ma w tym nic szczególnie złego, natomiast warto zadbać, aby obok źródeł internetowych na naszym biurku pojawiła się również literatura popularnonaukowa i naukowa z interesującego nas tematu. Dlaczego? Ponieważ w przypadku takiej książki możesz mieć nadzieję, że autor wnikliwie opisał konkretne zagadnienie, uporządkował swoją wiedzę, najczęściej podał bibliografię, a więc zostawił wskazówki, co jeszcze warto przeczytać. W internecie nie brakuje interesujących opracowań (także naukowych, akademickich), często jednak droga do nich wiedzie przez mało rzetelne źródła informacji, fake newsy, nie do końca sprawdzone albo przekłamane (bardzo często niecelowo) opracowania. Surfowanie po stronach internetowych często kończy się wiedzą wyrywkową, fragmentaryczną, którą trudno jest uporządkować. Zdarza się również, że źródeł wiedzy w danym temacie jest tak wiele, że właściwie nie wiesz, od czego zacząć.

Najlepsze książki popularnonaukowe – nie warto się ich bać

Książki naukowe i popularnonaukowe dają ci wiedzę, która ma ugruntowane podstawy. Autor książki, podpisany imieniem i nazwiskiem, firmuje przedstawione w publikacji informacje, badania, wnioski. Oczywiście nie jest tak, że każda publikacja daje ci kompletną, wieloaspektową wiedzę na dany temat, ale z reguły rzetelnie przedstawia przynajmniej jeden punkt widzenia. Autorzy wchodzą ze sobą w polemikę, prowadząc cię przez nią za rękę, wskazują kluczowe zagadnienia. Niezależnie czy mowa o psychologii, matematyce, fizyce kwantowej czy literaturoznawstwie, sięgając po książkę naukową masz szansę dotarcia do wiedzy, która ma podstawy. Nie zawsze taka publikacja musi się bezpośrednio wiązać ze szczegółowo zgłębianym przez ciebie tematem. Często daje ci wiedzę kontekstową, szerszy horyzont. Takie pozycji są bezcenne w przygotowaniu się do pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej.

Książki naukowe i inne cenne źródła wiedzy

Nie jest oczywiście tak, że literatura popularnonaukowa zawsze okazuje się wystarczająca. Nie jest nawet tak, że nawet doniosła publikacja naukowa daje ci kompletną wiedzę z danego zakresu. Ukierunkowuj cię jednak w dalszych poszukiwaniach. Znając ogólny zarys problemu, najważniejsze stanowiska, problemy i zagadnienia, możesz spokojnie eksplorować Internet w poszukiwaniu kolejnych pozycji, źródeł online. Dzięki dobrze dobranej literaturze możesz jednak szybciej znaleźć ścieżkę, którą chcesz podążać.

Oprócz książek warto oczywiście sprawdzać źródła dostępne w sieci. Zamiast jednak stawiać na przypadkowe wyniki Google, możesz sprawdzić akademickie repozytoria, strony edukacyjne, bazy naukowe. Cennych podpowiedzi z pewnością dostarczą ci wyniki wyszukiwania w Google Books lub Google Scholar. W kontekście prac dyplomowych to ostatnie narzędzie jest często bezcennym źródłem wiedzy, szczególnie gdy – po lekturze wstępnych pozycji naukowych i popularnonaukowych – wiesz już mniej więcej, czego szukasz i jakich informacji potrzebujesz.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)