Opublikowano

Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Termin:
25 października 2013 r.;

Zasięg:
województwo łódzkie;

Ogólna tematyka:
ochrona środowiska;

Organizator:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska.

Uczestnictwo

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2012/2013, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

Konkurs ogłoszono w następujących kategoriach: nauki ekonomiczno-społeczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne.

Tematyka

Zgłoszeniu do konkursu podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:

  • Budownictwo pasywne i odnawialne źródła energii – innowacje w zakresie ochrony środowiska,
  • Gospodarka odpadami,
  • Ochrona obiektów cennych przyrodniczo i planowanie przestrzenne,
  • Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS), systemy zarządzania środowiskowego.

Termin

Wnioski konkursowe należy nadsyłać do 25 października 2013 r. Data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu.

Nagrody

Przewidywane są nagrody w wysokości po 5 000 zł dla zwycięzców w każdej kategorii, w każdym z obszarów tematycznych. Ogółem przewidywana pula nagród wynosi 60 000 zł. Oprócz nagród pieniężnych laureaci otrzymają dyplomy.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zgłoszenie

Regulamin i formularz zgłoszeniowy: wfosigw.lodz.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)