Opublikowano

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów 2015

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów 2015

Termin:
31 października 2015 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
ochrona konsumentów;

Organizator:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów 2015

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat praw przysługujących konsumentom i możliwości ich dochodzenia oraz popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony konsumentów.

Uczestnictwo

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w terminie od 16 października 2014 roku do 15 października 2015 roku.

Tematyka

Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest prawnym i ekonomicznym aspektom ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień:

  • bezpieczeństwo produktów (w tym zagadnień dotyczących nadzoru rynku oraz systemu oceny zgodności);
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  • bezpieczeństwo żywności i żywienia;
  • jakość wyrobów i usług.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 31 października 2015 r.

Nagrody

Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów wynosi 5 tys. złotych (brutto). Kapituła może ponadto przyznać drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych (brutto).

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest również możliwość odbycia płatnych, maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich w centrali UOKiK lub w porozumieniu ze zwycięzcą, w wybranej przez niego delegaturze UOKiK w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie lub Wrocławiu.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)