Opublikowano

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji

Termin:
31 października 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, pomoc publiczna;

Organizator:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w terminie od 1 lipca 2012 roku do 15 października 2013 roku.

Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak: praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna. Termin dostarczenia prac mija 31 października 2013 r.

Przy wyborze laureatów oceniona zostanie w szczególności: jakość merytoryczna pracy, jej nowatorski i twórczy charakter, a także poziom edytorski.

Nagroda za najlepszą pracę magisterską wynosi 5 tys. złotych brutto. Kapituła Konkursowa może przyznać również drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio: 2 tys. i 1 tys. złotych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2013 roku.

Organizatorem konkursu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem UOKiK lub Organizatorem). Konkurs prowadzi Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło/więcej: www.uokik.gov.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)