Opublikowano

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji 2015

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji 2015

Termin:
31 października 2015 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
ochrona konkurencji;

Organizator:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji 2015

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli i wpływu prawa konkurencji na życie gospodarcze oraz popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony konkurencji.

Uczestnictwo

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w terminie od 16 października 2014 roku do 15 października 2015 roku. Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski.

Tematyka

Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak: praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 31 października 2015 r.

Nagrody

Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji wynosi 5 tys. złotych (brutto). Kapituła może ponadto przyznać drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych (brutto).

Organizator

Organizatorem konkursu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)