Opublikowano

Konkurs “Teraz Polska Promocja”

Termin:
18 października 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
promocja Polski;

Organizator:
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

Konkurs “Teraz Polska Promocja”

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, już po raz siódmy organizują konkurs na najlepszą pracę magisterską “Teraz Polska Promocja”.

Uczestnictwo

Uczestnikiem VII edycji Konkursu może być absolwent polskiej szkoły wyższej, który obronił pracę magisterską, lub absolwent zagranicznej szkoły wyższej, który obronił pracę równorzędną do magisterskiej. W VII edycji konkursu mogą brać udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku.

Tematyka

Tematyką jest szeroko rozumiana promocja Polski, a w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów w kraju i na świecie (tematy szczegółowo rozpisano w Regulaminie).

Termin

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 18 października 2013 r. Ogłoszenie wyników VII Edycji konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali, która zostanie zorganizowana w grudniu 2013 roku.

Nagrody

Nagrodami głównymi są nagrody pieniężne ufundowane przez Organizatorów
w następującym wymiarze:

  • za I miejsce – 7.000 złotych,
  • za II miejsce – 5.000 złotych,
  • za III miejsce – 3.000 złotych.

Nagrody dodatkowe stanowią staże i praktyki ufundowane przez organizatorów, patronów i partnerów oraz zgłoszenie fragmentów nagrodzonych prac do publikacji w e-booku pt „Teraz Polska Promocja tom V”.

Ufundowane zostały również nagrody specjalne.

Organizator

Organizatorem i inicjatorem Konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górskiego 1.

Współorganizatorami są: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. W gronie partnerów honorowych znajdują się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW, INE PAN.

Zgłoszenie

Regulamin i formularz zgłoszeniowy: www.terazpolska.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)