Opublikowano

Konkurs “Sukces zaczyna się od stypendium”

Konkurs "Sukces zaczyna się od stypendium"

Fundacja Dobra Sieć zaprasza do udziału w konkursie pt. “Sukces zaczyna się od stypendium”. Partnerem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu film lub fotokast.

Cel, jaki stawiają przed sobą organizatorzy, to promocja stypendiów rozumianych jako narzędzie rozwoju. Zadaniem uczestników będzie ukazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, co udział w programie stypendialnym zmienił, opowiedzenie o tym, co zawdzięczają i co osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu, w jakie działania mogli się włączyć. Jednocześnie praca zgłoszona na konkurs powinna stanowić inspirację dla innych do ubiegania się o stypendia.

W konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 15 roku życia (skończone 15 lat nie później niż 24 października 2016 r.), byli i obecni stypendyści programów stypendialnych organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2011-2016.

Zgłoszenia konkursowe w formie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .docx) do 24 października 2016 r. do godziny 12:00 na adres: serwis@mojestypendium.pl. Formularz karty zgłoszenia można pobrać na stronie www.mojestypendium.pl.

Kryteria oceny formalnej:

 • Zgodność pracy z tematyką konkursu;
 • Zgłoszenie dokonane w terminie, przy użyciu właściwego formularza karty zgłoszeniowej z zachowaniem zasad opisanych w Regulaminie Konkursu;
 • Kompletność zgłoszenia;
 • Długość zgłoszonego filmu lub fotokastu od 60 do 90 sekund;
  • w przypadku filmu – dobra jakość, odpowiedni sposób nagrania filmu (np. stabilne operowanie kamerą), dobra jakość dźwięku,
  • w przypadku fotokastu- dobry montaż.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • Atrakcyjność wizualna pracy;
 • Kreatywność i oryginalność pracy;
 • Stopień wypełnienia zadania podstawionego przed uczestnikami konkursu i przedstawienie swoich doświadczeń stypendialnych, w sposób zachęcający widza do poszukania stypendium dla siebie.

Przewidywane są 3 nagrody główne. Nagrodami w konkursie są czytniki e-booków. O ostatecznej liczbie laureatów zadecyduje Jury. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. Od decyzji Jury nie przysługuje prawo odwołania.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)