Opublikowano

Konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Termin:
15 lutego 2015 r. (konkurs cykliczny);

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
rachunkowość;

Organizator:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, dyplomowe i inne przewidziane w regulaminie z dziedziny rachunkowości.

Uczestnictwo

W konkursie mogą wziąć udział prace nadesłane najpóźniej do dnia 15 lutego roku następnego po roku, w którym autorowi zgłoszonej pracy prawomocnie przyznano odpowiedni stopień doktora habilitowanego, doktora nauk ekonomicznych, magistra lub licencjata.

Tematyka

W konkursie biorą udział prace z dziedziny rachunkowości. Celem konkursu jest pobudzanie inicjatywy do podejmowania indywidualnych lub zespołowych prac naukowo-badawczych, naukowo-popularyzacyjnych, monograficznych i innych prac z tej dziedziny oraz oddziaływanie na poziom tych prac.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 15 lutego 2015 r.

Nagrody

Kapituła Konkursu przyznaje:

 • za prace habilitacyjne nagrody imienia prof. Zbigniewa Messnera,
 • za prace doktorskie – I, II i III stopnia nagrody:
  • imienia prof. Stanisława Skrzywana,
  • imienia prof. Alicji Jarugi za pracę z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
 • za prace magisterskie – I, II i III stopnia nagrody:
  • imienia Jerzego Sablika za pracę, która uzyskała największą ilość punktów,
  • imienia prof. Kazimierza Sowy za pracę z zakresu postępu organizacyjno – technicznego w rachunkowości,
  • imienia prof. Edwarda Wojciechowskiego za pracę z zakresu historii rachunkowości,
 • za prace dyplomowe – nagrody I, II i III stopnia,
 • wyróżnienia w formie dyplomów za prace wyróżniające się oceną lecz nie nagrodzone,
 • nagrody honorowe.

Liczbę nagród i wyróżnień oraz wysokość nagród ustala Kapituła Konkursu.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)