Opublikowano

Konkurs Rzecznika na prace magisterskie i doktorskie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę: praw dziecka w różnych aspektach, instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową.

Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej pracy.

Nagrodami w konkursie są:
– nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł;
– nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000 zł;
– wyróżnienia

Prace można nadsyłać do 15 marca 2023 r.

Zobacz
Strona konkursu

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)