Opublikowano

Konkurs PORT PC na najlepszą pracę dyplomową w zakresie technologii pomp ciepła

Termin:
1 września 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
technologia pomp ciepła i ich zastosowanie;

Organizator:
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Konkurs PORT PC na najlepszą pracę dyplomową w zakresie technologii pomp ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła zaprasza na I edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z tematyką pomp ciepła. Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów uczelni technicznych w Polsce.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie i magisterskie obronione w roku akademickim 2012/2013 o tematyce bezpośrednio związanej z technologią pomp ciepła oraz ich zastosowaniem.

Prace obronione w roku akademickim 2012/2013 powinny być zgłoszone do konkursu w terminie pomiędzy 1 czerwca a 1 września 2013 roku. Komisja ocenia prace i przygotowuje podsumowanie konkursu do końca października.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: najlepsza praca inżynierska i najlepsza praca magisterska. Laureat w kategorii na najlepszą pracę inżynierską otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych. W kategorii na najlepszą pracę magisterską na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 1500 złotych oraz możliwość odbycia stażu w jednej z firm będącej członkiem wspierającym Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. W każdej kategorii poza nagrodami głównymi zostaną przyznane wyróżnienia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w ustalonym terminie ocenionej i obronionej pracy dyplomowej. Wzór wniosku zgłoszenia znajduje się na stronie organizatora. Do prac dyplomowych zgłaszanych na Konkurs, powinny być dołączone opinie promotora i recenzenta poświadczone przez dziekanat macierzystego wydziału. Prace zgłaszane na konkurs wraz z załączonymi dokumentami należy przekazać w formacie pdf na adres mailowy: konkurs@portpc.pl.

Konkurs jest organizowany w ramach działań statutowych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Źródło/więcej: www.portpc.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)