Opublikowano

Konkurs POLSA na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ogłosiła konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Pula nagród wynosi 35 tys. zł. Termin przyjmowania prac upływa 20 października.

To 6. edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA.

“W momencie, w którym Polska tak znacząco zwiększa swoją składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, zawiera dodatkowe umowy bilateralne, dotyczące lotu Polaka na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a także rozbudowanego programu stażowego, rozwijanie kadr dla sektora kosmicznego staje się tym bardziej istotne. Konkurs od pierwszej edycji jest bardzo cennym przeglądem kompetencji i zainteresowań młodych osób, które w krótkiej perspektywie z powodzeniem mogą zasilić branżę kosmiczną w naszym kraju” – podkreślił cytowany w czwartkowym komunikacie prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna.

Konkurs jest skierowany do osób kończących studia wyższe na krajowych uczelniach lub uzyskujących stopień naukowy doktora, które swoje prace dyplomowe i rozprawy poświęciły szeroko rozumianej tematyce kosmicznej.

Prace powinny dotyczyć zagadnień z zakresu: badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych – podano na stronie internetowej POLSA.

Oceniane będą prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie (indywidualne lub zespołowe) oraz rozprawy doktorskie, obronione we wrześniu ubiegłego roku lub później.

Oprócz gratyfikacji finansowej zwycięzcy zyskają możliwość przedstawienia swojej pracy na jednym z wydarzeń branżowych.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są przez formularz na TEJ stronie.

bar/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)