Opublikowano

Konkurs PFRON na najlepszą pracę magisterską i doktorską “Otwarte drzwi”

Termin:
22 lipca 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym;

Organizator:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs PFRON na najlepszą pracę magisterską i doktorską “Otwarte drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym “OTWARTE DRZWI”.

Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie, podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych prac konkursowych, biorąc pod uwagę w szczególności: aktualność podjętego tematu, poznawczą i merytoryczną wartość prac, możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów badań.

Prace można składać od 20 maja do 22 lipca 2013 r.

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się po trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  1. dla laureata I miejsca – w wysokości 5 000 zł,
  2. dla laureata II miejsca – w wysokości 3 000 zł,
  3. dla laureata III miejsca – w wysokości 2 000 zł
    oraz wyróżnienia.

Dla autora najlepszej pracy doktorskiej przewiduje się nagrodę w wysokości 7 000 zł.

Źródło/więcej: www.pfron.org.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)