Opublikowano

Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na najlepszą pracę dyplomową dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Szef Służy Kontrwywiadu Wojskowego ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Głównym celem konkursu jest promowanie oraz rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym i ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie. Udział w konkursie ma również zachęcić studentów do pogłębiania wiedzy i realizacji prac dyplomowych w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa państwa.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia. Do pierwszej edycji konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2021/2022. Organizatorzy przewidują nagrody dla trzech najlepszych prac oraz nagrody specjalne i wyróżnienia.

Organizator ustanawia następujący podział nagród:
1) nagroda I stopnia,
2) nagroda II stopnia,
3) nagroda III stopnia.

Zobacz
Strona konkursu

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)