Opublikowano

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Termin:
16 lipca 2015 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
turystyka w Wielkopolsce;

Organizator:
Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował IV Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem konkursu jest:

  1. stymulowanie zainteresowania studentów tematyką turystyki, a w szczególności pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim,
  2. wyróżnienie utalentowanych absolwentów szkół wyższych,
  3. wspomaganie procesu edukacji przyszłych kadr turystycznych.

Uczestnictwo

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie napisane w języku polskim i obronione w latach 2013 – 2015 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest, aby prace magisterskie ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą.

Tematyka

Do Konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 16 lipca 2015 r.

Nagrody

Wysokość nagród:

  • I miejsce – 5.000 zł
  • II miejsce – 3.000 zł
  • III miejsce – 2.000 zł

Organizator

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Zobacz

Regulamin

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)