Opublikowano

Konkurs o nagrodę Biura Informacji Kredytowej “Informacja w procesie zarządzania ryzykiem”

Termin:
31 października 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
rola i sposób wykorzystania informacji kredytowej i gospodarczej w zarządzaniu ryzykiem kredytów gospodarstw domowych;

Organizator:
Biuro Informacji Kredytowej S. A. (BIK).

Konkurs o nagrodę Biura Informacji Kredytowej “Informacja w procesie zarządzania ryzykiem”

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Biuro Informacji Kredytowej zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu “Informacja w procesie zarządzania ryzykiem”.

Uczestnictwo

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac naukowych obronionych w roku akademickim 2012/2013, zarówno magisterskich, jak i doktorskich.

Tematyka

W konkursie oceniane będą prace dotyczące roli i sposobu wykorzystania informacji kredytowej i gospodarczej w zarządzaniu ryzykiem kredytów gospodarstw domowych. W szczególności tematyka prac powinna być związana z:

 • dostępnymi informacjami na rynku na temat kredytobiorców indywidualnych
  i przedsiębiorców;

 • produktami i usługami udostępnionymi przez biura kredytowe i oczekiwanymi przez ich
  klientów;

 • sposobami ograniczania nieefektywnych decyzji kredytowych przez banki i instytucje
  finansowe;

 • wykorzystaniem informacji zawartych w bazach danych do monitorowania indywidualnych
  zadłużeń i portfeli kredytowych;

 • przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania;
 • funkcjonowaniem rynku kredytowego;
 • budowaniem świadomości klientów o roli i sposobach kształtowania pozytywnej historii
  kredytowej;

 • zarządzaniem wierzytelnościami.

Termin

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 października 2013 r. Konkurs jest dwuetapowy. Osoby, które zostają zakwalifikowane do drugiego, finalnego etapu konkursu, zostaną powiadomione do dnia 15 stycznia 2014 r. drogą mailową przez organizatora konkursu.

Nagrody

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne. Zwycięzcy za pierwsze miejsce otrzymają:

 • 15 tys. zł. za pracę doktorską;
 • 7,5 tys. zł za pracę magisterską.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A.

Zgłoszenie

Regulamin i formularz zgłoszeniowy: www.bik.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)