Opublikowano

Konkurs na pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Termin:
22 października 2013 r.;

Zasięg:
województwo pomorskie;

Ogólna tematyka:
polityka rynku pracy, działalność instytucji rynku pracy, aktywizacja zawodowa i jej efektywność, zawodoznawstwo, kształcenie na potrzeby rynku pracy, dyskryminacja na rynku pracy, migracje za pracą;

Organizator:
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Konkurs na pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Kryteria oceny · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Celem konkursu jest:

  1. popularyzowanie wiedzy na temat rynku pracy,
  2. promowanie problematyki rynku pracy w działalności naukowej uczelni, prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego,
  3. promowanie uzdolnionych studentów zainteresowanych problematyką rynku pracy,
  4. wyłanianie prac o szczególnych wartościach merytorycznych i praktycznych związanych z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy.

Uczestnictwo

Konkurs jest przeznaczony dla autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2012 r. do 22 października 2013 r. na uczelniach z województwa pomorskiego. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje jej autor.

Tematyka

Tematyka prac magisterskich: polityka rynku pracy, działalność instytucji rynku pracy, aktywizacja zawodowa i jej efektywność, zawodoznawstwo, kształcenie na potrzeby rynku pracy, dyskryminacja na rynku pracy, migracje za pracą.

Termin

Termin zgłoszenia do konkursu upływa 22 października 2013 r. Komisja dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody w terminie do dnia 12 grudnia 2013 r.

Kryteria oceny

Oceniając prace Komisja weźmie pod uwagę w szczególności następujące kryteria: (1) jakość przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków, (2) stopień, w jakim praca stanowi nowe ujęcie problemu, (3) użyteczność i możliwość wykorzystania wyników pracy, (4) dobór i sposób wykorzystania źródeł, (5) podejście metodologiczne, (6) poziom redakcyjny i edytorski pracy.

Nagrody

Nagrody w konkursie:

  • I stopnia – laptop,
  • II stopnia – tablet,
  • III stopnia – cyfrowy aparat fotograficzny.

Fragmenty prac laureatów, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na łamach biuletynu “Kurs na pracę” wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a także na stronie www.wup.gdansk.pl.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Zgłoszenie

Regulamin (wraz z formularzem zgłoszeniowym): wup.gdansk.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)