Opublikowano

Konkurs na pracę magisterską z zakresu prawa

Konkurs na pracę magisterską z zakresu prawa

Termin:
31 października 2018 r.;

Zasięg:
ogólnopolski, wydziały prawa i administracji;

Ogólna tematyka:
prawo o notariacie, prawo cywilne związane z czynnościami notarialnymi, ustawa o księgach wieczystych i hipotece;

Organizator:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs na pracę magisterską z zakresu prawa

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowany rozwojem wiedzy z zakresu Prawa o notariacie, prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece ogłosił III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie, prawa cywilnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, dla studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji Uczelni państwowych i niepaństwowych w Polsce.

Uczestnictwo

Do konkursu przyjmowane będą prace magisterskie, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego zdanego w roku 2017 oraz do 31 października 2018 r.

Tematyka

Do konkursy przyjmowane są prace magisterskiej z zakresu prawa o notariacie, prawa cywilnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 31 października 2018 r.

Nagrody

Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne w następującej wysokości:
– Za zajęcie I miejsca 3 000,00 zł brutto
– Za zajęcie II miejsca 2 000,00 zł brutto
– Za zajęcie III miejsca 1 000,00 zł brutto

Organizator

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)