Opublikowano

Konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka

Termin:
28 lutego 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
prawa dziecka w różnych aspektach, instytucja rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie;

Organizator:
Rzecznik Praw Dziecka.

Konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka

Rzecznik Praw Dziecka ogłasił konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę: praw dziecka w różnych aspektach, instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.

Konkurs ma charakter otwarty, jest przeznaczony dla osób, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedłożonej pracy jest zgodna z zakresem tematycznym. W konkursie mogą wziąć udział prace prace obronione w roku akademickim 2011/2012.

Głównymi kryteriami oceny prac będą:

  • walory poznawcze pracy i dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach i problemach;
  • możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
  • rzetelność w zakresie metodologii.

Termin zgłoszenia do konkursu mija 28 lutego 2013 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody pieniężne i wyróżnienia. Nagrodami w konkursie są:

  • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł;
  • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000zł;
  • wyróżnienia.

Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka.

Źródło/więcej: www.brpd.gov.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)