Opublikowano

Konkurs na prace dyplomowe “swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

Konkurs na prace dyplomowe "swissstandards.pl. Od teorii do praktyki"

Termin:
30 listopada 2016 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
tematy prac w blokach tematycznych;

Organizator:
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.

Konkurs na prace dyplomowe “swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, właściciel znaku jakości swissstandards.pl, ogłasza konkurs na prace dyplomowe “swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”.

Uczestnictwo

Do Konkursu przyjmowane są prace pisane w ramach prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich poświęcone zasadom postępowania w obrocie gospodarczym, kwestiom jakości lub innowacyjności usług i rozwiązań biznesowych, procesów lub modelów biznesowych. Szczególnie promowane będą prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

Zgłoszeń prac dyplomowych mogą dokonywać wyłącznie ich autorzy.

Do Konkursu powinny być zgłaszane tematy z zarysami koncepcyjnymi prac, które następnie zostaną napisane i obronione do 31 lipca 2017 r. Wyjątkowo przyjmowane będą gotowe prace dyplomowe obronione w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Tematyka

Tematy podzielone są na bloki tematyczne (dziedziny), którym patronują odpowiednie Firmy Partnerskie lub – w tematach ogólnych – Izba.

Bloki tematyczne:

  • Transport i logistyka;
  • Architektura wnętrz;
  • Inżynieria sanitarna;
  • Systemy rurowe GRP;
  • swissstandards.pl;
  • Marketing i komunikacja;
  • Dowolnie sformułowany temat dotyczący rozwiązań dla branży medycznej;
  • Technologie cieplne.

Wszystkie tematy znajdziesz pod tym linkiem.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 30.11.2016 r.

Nagrody

Laureaci Konkursu w danej dziedzinie tematycznej otrzymają nagrody:

  • płatny staż w Firmie Partnerskiej patronującej danej dziedzinie
  • albo cenną nagrodę rzeczową od Firmy Partnerskiej patronującej danej dziedzinie. W przypadku nagrody rzeczowej laureat otrzymuje także nagrodę pieniężną stanowiącą 11,1% nagrody rzeczowej, która przeznaczona jest na podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego przez Firmę Partnerską.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)