Opublikowano

Konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe organizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Trzeci konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe organizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Termin składania wniosków w programie “Dla Ukrainy” upływa 4 kwietnia br.

Dzięki tej inicjatywie naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami, by realizować wspólne badania. Program został uruchomiony w marcu ubiegłego roku.

“W obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji na Ukrainę, natychmiast podjęliśmy decyzję o wsparciu naszych sąsiadów tak, jak potrafimy najlepiej, czyli poprzez finansowanie badań naukowych. Chcieliśmy pomóc badaczom i badaczkom z Ukrainy, aby mogli kontynuować pracę naukową przerwaną lub mocno utrudnioną przez działania wojenne. Zainteresowanie naszym programem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i świadczy o tym, że ta inicjatywa była i jest potrzeba, nie tylko doraźnie, ale również długofalowo – w kontekście przyszłości Ukrainy i wspierania badań o doniosłym znaczeniu społecznym – zarówno dla Ukrainy, Polski, jak i całego regionu. Dlatego mimo pierwotnego planu organizacji tylko dwóch konkursów postanowiliśmy kontynuować realizację programu” – mówi cytowany w komunikacie prasowym prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Program jest skierowany do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Do programu zgłaszać mogą się pary naukowczyń i naukowców – jedna osoba z Ukrainy (niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywa) i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Tematyka zgłaszanych projektów powinna obejmować zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Budżet rocznego projektu badawczego wynosi 268,8 tys. zł i obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. W bieżącym konkursie planowane jest wyłonienie trzech projektów do finansowania. Oceny wniosków dokonuje międzynarodowe jury.

Dotychczas w ramach programu Fundacja zorganizowała dwa nabory wniosków i przyznała 6 grantów.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na stronie https://pomocukrainie.fnp.org.pl/ prowadzi również specjalną zbiórkę na rzecz naukowców z Ukrainy. Środki pozyskane z darowizn zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy, które będą realizować projekty w programie “Dla Ukrainy”.

Program ten daje również instytucjom i firmom możliwość tworzenia partnerstw z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, ukierunkowanych na poprawę sytuacji ukraińskich badaczy czy umożliwienie im realizacji projektów naukowych. (PAP)

bar/ zan/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)