Opublikowano

Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie z dziedziny automatyki, robotyki i pomiarów “Młodzi Innowacyjni 2013”

Termin:
24 lutego 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
automatyka, robotyka i pomiary;

Organizator:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie z dziedziny automatyki, robotyki i pomiarów “Młodzi Innowacyjni 2013”

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ogłosił V Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie w dziedzinie automatyki, robotyki i pomiarów. Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do konkursu należy zgłaszać prace obronione po 1 stycznia 2011 r.

Ocenie zostaną poddane walory poznawcze, naukowe a także możliwość praktycznego wdrożenia otrzymanych wyników prac dyplomowych. Zakres tematyczny:

  • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów
  • robotyka
  • metrologia i systemy pomiarowe
  • czujniki i przetworniki pomiarowe
  • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać do dnia 24 lutego 2013 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej 20 marca 2013 r. podczas XVII Konferencji Naukowo-Dydaktycznej AUTOMATION 2013 w Warszawie.

Nagrody w konkursie to:
– w kategorii prac doktorskich:
I nagroda 3 500 zł
II nagroda 2 500 zł

– w kategorii prac magisterskich:
I nagroda 3 000 zł
II nagroda 2 000 zł

– w kategorii prac inżynierskich:
I nagroda 2 500 zł
II nagroda 1 500 zł

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.piap.pl.

Organizatorem konkursu jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Patronat nad konkursem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Gospodarki, Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik naukowo-techniczny Pomiary Automatyka Robotyka PAR.

Źródło/więcej: www.piap.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)