Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konsumentów i konkurencji

Termin:
31 października 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
ochrona konkurencji: praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna;
ochrona konsumentów: prawne aspekty ochrony konsumentów;

Organizator:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konsumentów i konkurencji

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza do wzięcia udziału w dwóch konkursach na najlepszą pracę magisterską: z zakresu ochrony konkurencji i z zakresu ochrony konsumentów.

Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów na problematykę konkurencji i ochrony słabszych uczestników rynku oraz zachęcenie ich do rozwijania zainteresowań naukowych i zawodowych w tym kierunku.

Uczestnictwo

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w terminie od 1 lipca 2012 roku do 15 października 2013 roku. W przypadku konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów tylko absolwenci kierunku prawo lub administracja.

Tematyka

Do konkursu z zakresu ochrony konkurencji można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak: praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna.

Do konkursu z zakresu ochrony konsumentów można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest prawnym aspektom ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień: bezpieczeństwo produktów (w tym zagadnień dotyczących nadzoru rynku oraz systemu oceny zgodności), odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwo żywności i żywienia, jakość wyrobów i usług.

Termin

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 31 października 2013 r.

Nagrody

Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji wynosi 5 tys. złotych (brutto). Kapituła może ponadto przyznać drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych (brutto).

Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów wynosi 5 tys. złotych (brutto). Komisja może ponadto przyznać drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 2 tys. i 1 tys. złotych (brutto).

Organizator

Organizatorem konkursu jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgłoszenie

Regulamin i formularz zgłoszeniowy: www.uokik.gov.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)