Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym "OTWARTE DRZWI"

Termin:
29 lipca 2015 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym “OTWARTE DRZWI”;

Organizator:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym “OTWARTE DRZWI”

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym “OTWARTE DRZWI”.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie, podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu. Pracę może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Tematyka

Komisja Konkursowa wśród autorów prac magisterskich wybiera laureatów I, II i III miejsca w każdej z poniższych kategorii:

  1. rehabilitacja medyczna,
  2. rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom,
  3. niepełnosprawnym,
  4. rehabilitacja społeczna.

Komisja wybiera również laureata nagrody za najlepszą pracę doktorską.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 29 lipca 2015 r.

Nagrody

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się po trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  1. dla laureata I miejsca – w wysokości 5 000 zł,
  2. dla laureata II miejsca – w wysokości 3 000 zł,
  3. dla laureata III miejsca – w wysokości 2 000 zł oraz wyróżnienia.

Dla autora najlepszej pracy doktorskiej przewiduje się nagrodę w wysokości 7 000 zł.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobacz

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)