Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace magisterskie dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi

Termin:
30 czerwca 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
gospodarka odpadami opakowaniowymi;

Organizator:
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. w partnerstwie z Fundacją Pracownia Zrównoważonego Rozwoju zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Konkurs jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu “Segreguj odpady – to się opłaca!” realizowanego przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Prace magisterskie zgłoszone do konkursu powinny obejmować swym zakresem następujące zagadnienia:

  • gospodarka odpadami opakowaniowymi
  • systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
  • edukacja wspierająca systemy gospodarki odpadami opakowaniowymi

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2013 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi w wysokości:

  1. I Miejsce – 15 tysięcy złotych
  2. II Miejsce – 10 tysięcy złotych
  3. III Miejsce – 5 tysięcy złotych

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu ostatnich trzech lat od ogłoszenia konkursu (w latach 2011 – 2013).

Zgłoszenie pracy do konkursu, przyznanie nagrody, czy wyróżnienia nie pozbawia autora pracy uprawnień wynikających z prawa autorskiego oraz uczestniczenia w innych konkursach.

Czytaj więcej: www.zielony-punkt.eu

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)